Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Yrittäjiä vai liiketoiminnan harjoittajia?

Kun Suomessa joku kertoo olevansa yrittäjä, ei se henkilön toimista juuri kerro. Sana "yrittäjä" on merkitykseltään negatiivisen mielikuvan aiheuttava ilmaus. Kuka yrittää, aikoo tai meinaa tehdä sitä tai tätä? Yrittäjä, meinaaja, aikoja? Miksi Suomessa niin mieluusti käytetään yrittäjä-termiä, kun kyse on pohjimmiltaan taloudellista riskiä sisältävän liiketoiminnan harjoittajasta?

Yrittäjä-sana tulee ilmeisimmin yrittää-verbistä. Vaikka verbin alkuperä on epäselvä, se voi viitata itäsuomalaiseen murresanaan "yrkäillä" (yritellä, meinata, meinotella). Parempia ilmauksia meinaajalle tai aikojalle voisivat olla liiketoiminnan harjoittaja tai taloudellista voittoa tavoitteleva liikemies. Koska monien liikemiesten toiminta ei välttämättä ole menestyksellistä tai taloudellisesti tuloksellista, ilmauksia käytetään arkaillen ja turvaudutaan sanaan yrittäjä, joka on kehno ilmaus henkilöstä, joka myy palvelua tai tavaroita maksua vastaan niitä ostaville.