PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­toon lisää rahaa

Rovaniemen valtuusto päätti syksyllä resursoida lisää yksityisteiden kunnossapitoon. 2020 yksityisteihin on käytetty noin 650 000 euroa ja vuodelle 2021 budjetoitiin 850 000 euroa.

Yksityistielainsäädäntöä uudistettiin edellisellä hallituskaudella. Sen seurauksena Rovaniemelläkin tuli uudistaa ja yhtenäistää yksityisteiden avustamisen käytännöt. Elinvoimalautakunta päätti yksityistiekäytännöistä tammikuun lopulla. Päätöksen perusteella kaikki tiekunnat ovat oikeutettuja kaupungin kunnossapitoon, mikäli yksityistien varrella on vakituista asutusta. Tiekunta voi päättää ottaa kunnossapidon sijaan rahallisen avustuksen, joka lähes tuplaantui. Aiemmin rahallinen avustus on ollut 365 euroa/kilometri, mutta jatkossa se on 700 euroa ja neljä kilometriä ylittävältä osalta 500 euroa.