Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Yk­si­tyi­sel­lä maalla si­jait­se­vas­ta luon­non­suo­je­lu­aluees­ta ei tar­vit­se maksaa kiin­teis­tö­ve­roa – Omis­ta­jan pitää il­moit­taa itse Ve­ro­hal­lin­nol­le

Yksityisellä maalla sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa.
Yksityisellä maalla sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa.
Kuva: Eero Melantie

Yksityisellä maalla sijaitsevasta luonnonsuojelualueesta ei tarvitse maksaa kiinteistöveroa tämän vuoden alusta alkaen.

Verohelpotuksen saamiseksi kiinteistönomistajan pitää ilmoittaa luonnonsuojelualueen sijainti ja pinta-ala Verohallinnolle.