Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Yh­den­mu­kai­nen linja tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään

Lapin Kansa kertoo (25.9.), että Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa (HAO) on vireillä poikkeuksellisen paljon hakemuksia, joilla Kela hakee lupaa periä toimeentulotukea takaisin asiakkailtaan. Uutisen mukaan HAO:een tulleiden toimeentulon takaisinperintäasioiden määrä on kasvanut nopeasti ja oikeus on hylännyt hakemuksista suuren osan. Tämä ei ole kokonaiskuva tilanteesta.

Toimeentulotuki on asiakkaan viimesijainen taloudellinen tuki, johon vaikuttavat kaikki asiakkaan käytettävissä olevat tulot ja varat. Tukea ei peritä takaisin kuin poikkeustilanteissa. Kela haki 2022 valtakunnallisesti 690 kertaa lupaa toimeentulotuen takaisinperinnälle. Luku vastaa 0,04 prosenttia kaikista Kelan 2022 tekemistä toimeentulotuen päätöksistä.

Toimeentulotuen takaisinperinnässä kyse on aina erilaisesta tilanteesta kuin muiden etuuksien kohdalla. Jo perustoimeentulotukea myöntäessään Kela voi todeta, että tuki tai osa siitä voidaan periä takaisin. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla on asunto-osakkeita tai kiinteää omaisuutta, jonka realisointi on niin hidasta, että asiakkaan on sitä ennen turvauduttava perustoimeentulotukeen.

Toimeentulotuki eroaa muista etuuksista myös siinä, että Kela ei voi päättää sen takaisinperinnästä itsenäisesti. Sen on haettava lupa takaisinperintään HAO:lta. Takaisinperintä on Kelan lakisääteinen tehtävä, mutta nykymenettely on myös meistä tarpeettoman byrokraattinen ja monimutkainen.

Kirjoituksen mukaan HAO on hylännyt suuren osan Kelan jättämistä takaisinperintähakemuksista. Valtakunnallisesti tilanne on päinvastainen. Kela sai 2022 noin 70 prosenttiin hakemuksista myönteisen päätöksen. 2023 myönteisten päätösten osuus on jo noin 80 prosenttia. Kela on seurannut hallinto-oikeuksien ratkaisukäytäntöjä ja muuttanut hakemusprosessia havaintojensa perusteella.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että jatkossa Kelalla on mahdollisuus tehdä myös toimeentulotuen takaisinperintäpäätökset itsenäisesti. Asiakkaalla säilyisi mahdollisuus valittaa päätöksestä. Toivommekin, että mahdollisuus muutokseen selvitetään lainmuutosten yhteydessä. Se vähentäisi hallinto-oikeuksien työtä ja myös yhdenmukaistaisi takaisinperintäpäätöksiä valtakunnallisesti.

Kirjoittaja on Kelan osaamiskeskuksen päällikkö.