Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Yhdellä kult­tuu­ri­alueel­la kiel­let­ty ruoka voi olla toi­sel­la alueel­la juh­la­il­lal­li­sen ko­ho­koh­ta

-
Kuva: Miila Kankaanranta

Joka kulttuurissa on ruoka-aineita, joita ei sovi syödä. Näin on siitä huolimatta, että ihminen voi elimistönsä puolesta käyttää hyväksi sekä kasviksia että eläinperäistä ruokaa.

Lapin yliopiston finanssioikeuden professori Leila Juanto ja finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas käyvät kiellettyjä ruokia läpi vastikään ilmestyneessä Synti- ja haittaverokirjassa.