Mainos

Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­sä – Lapissa to­teu­tet­ta­vaan hank­kee­seen et­si­tään yh­teis­työ­yri­tyk­siä

Oletko kuullut koskaan digitaalisista kaksosista? Ne ovat virtuaalisia versioita esimerkiksi järjestelmistä, koneista ja rakennuksista. Mitä kiinnostavaa niissä sitten on? Yritykset pystyvät niiden avulla kouluttamaan työntekijöitään erilaisten laitteiden käyttöön ja vikatilanteiden hoitoon turvallisesti sekä kustannustehokkaasti.

DUKE-hankkeen koodaaja Severi Kangas (oik.) esittelee, miten VR-teknologian avulla voidaan harjoitella ilma-vesilämpöpumpun huoltotöitä. Vasemmalla projektipäällikkö Ari Kumpula.
DUKE-hankkeen koodaaja Severi Kangas (oik.) esittelee, miten VR-teknologian avulla voidaan harjoitella ilma-vesilämpöpumpun huoltotöitä. Vasemmalla projektipäällikkö Ari Kumpula.

Virtuaalitodellisuus on monille tuttu pelimaailmasta, mutta harvempi ehkä tietää tavoista hyödyntää sitä yritysten toiminnassa. Lapissa toteutetaan nyt hanketta, jossa tutkitaan niin kutsuttujen digitaalisten kaksosten tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeella pyritään auttamaan organisaatioita, joiden liiketoiminta nojaa uusiutuvien energiamuotojen tuottamiseen ja käyttöön.

Digitaalinen kaksonen on virtuaalitodellisuuteen mallinnettu kopio jostain laitteesta tai vaikkapa kokonaisesta lämpölaitoksesta. Sen avulla esimerkiksi talo- ja energiatekniikan yrityksissä voidaan saavuttaa säästöjä sekä parempia tuloksia koulutuksessa, perehdyttämisessä, vikatilanteisiin reagoimisessa ja asiakaspalvelussa.

– Digitaalisen kaksosen avulla työntekijää voidaan kouluttaa jonkin koneen käyttöön tai tietyn laitteen korjaamiseen turvallisesti, kertoo DUKE-hankkeen projektipäällikkö Ari Kumpula.

Hankkeessa koodaajana toimiva Severi Kangas antaa esimerkin:

– Ilmalämpöpumppujen kohdalla, kun ollaan kylmäaineiden kanssa tekemisissä, tekijä voi harjoitella asentamista ilman pelkoa käsien tai silmien palelluttamisesta tai siitä, että luontoon pääsisi valumaan aineita.

– Digitaalisella kaksosella visualisoidaan havainnollisesti oikean kohteen toimintaa ja siihen liittyvää informaatiota, hän lisää.

Kun tietystä kohteesta jokin sovelluspohja on saatu tehtyä, sitä on helppo 3D-mallinnuksen vaivalla muuttaa eri yritysten tarpeisiin.
Kun tietystä kohteesta jokin sovelluspohja on saatu tehtyä, sitä on helppo 3D-mallinnuksen vaivalla muuttaa eri yritysten tarpeisiin.

DUKE (Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle) on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin koulutuskeskus Redun yhteistyöhanke. Sen tavoitteena on edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa.

Hankkeessa selvitetään, miten eri tavoin alan yritykset voisivat hyödyntää digitaalisia kaksosia toiminnassaan. Hankkeessa on jo mukana liuta yhteistyöyrityksiä, mutta lisääkin mahtuu ja kaivataan.

– Hankkeella voidaan auttaa LVI-alan yrityksiä, kunnallisia lämpö- ja vesilaitostoimijoita tai vaikkapa hakkeen tekijöitä, Kumpula listaa.

– Pienempien yritysten kohdalla korostuu varmasti digitaalisten kaksosten tarjoamat mahdollisuudet tuottaa voittoa. Isommille organisaatioille sen sijaan turvallisuusaspekti voi olla tärkeämpi – esimerkiksi voimalaitoksilla vikatilanteet on mahdollista hoitaa turvallisemmin, kun niitä on harjoiteltu ensin digitaalisen kaksosen avulla, hän pohtii.

”Hanke auttaa myös hahmottamaan, paljonko kustannuksia yhden digitaalisen kaksosen tekemisestä syntyy. Tämä puoli yrityksiä varmasti kiinnostaa”, Severi Kangas (oik.) toteaa.
”Hanke auttaa myös hahmottamaan, paljonko kustannuksia yhden digitaalisen kaksosen tekemisestä syntyy. Tämä puoli yrityksiä varmasti kiinnostaa”, Severi Kangas (oik.) toteaa.

Virtuaalitodellisuudessa harjoittelusta jää erityinen muistijälki

Kumpula korostaa, että digitaalisten kaksosten avulla laitteisiin voidaan perehtyä paremmin ja ajankäytöllisesti tehokkaammin kuin tavanomaisten ohjekirjojen tai -videoiden avulla.

– Se on aivan eri asia kuin videolta katsoa, kun virtuaalitodellisuudessa pääsee omin käsin tekemään. Siitä jää ihan eri tavalla muistijälki.

Digitaalisia kaksosia on hankkeessa toteutettu jo muutama. Kylmälaitteesta tehdyn digitaalisen kaksosen avulla on mahdollista havainnollistaa turvallisesti, millaisia ilmiöitä sen paisuntaventtiilin säätämisestä seuraa.

Katso video opetuslämpölaitoksesta tehdystä digitaalisesta kaksosesta:

Severi Kangas puolestaan työstää parhaillaan ilma-vesilämpöpumpun digitaalista kaksosta.

– Meillä on mallintaja tehnyt laitteesta ja ympäristöstä 3D-mallinnuksen, johon koodaan nyt toiminnallisuuksia. Esimerkiksi paineen nostot pystytään suorittamaan digitaalisessa ympäristössä, hän kuvailee.

Digitaalisista kaksosista voi hänen mukaansa olla hyötyä myös kuluttajille.

– Kuluttajan olisi mahdollista vaikkapa mobiilisovellukseksi toteutetusta digitaalisesta kaksosesta katsoa, miten jonkin laitteen pienet huoltotoimenpiteet pitää tehdä. Esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppujärjestelmissä on mutasihdiksi kutsuttu suodatin, joka kädentaitoisen kuluttajan on näppärä puhdistaa ilman huoltomiestä. Kun huoltotoimenpiteet hoitaa, se nostaa heti laitteen käyttöikääkin, Kangas huomauttaa.

Digitaalisia kaksosia ovat mm. paperitehtaat jo käyttäneet paljon. Ari Kumpula (oik.) on varma, että myös uusiutuvien energiamuotojen parissa toimivat yritykset tulevat hyötymään teknologiasta valtavasti.
Digitaalisia kaksosia ovat mm. paperitehtaat jo käyttäneet paljon. Ari Kumpula (oik.) on varma, että myös uusiutuvien energiamuotojen parissa toimivat yritykset tulevat hyötymään teknologiasta valtavasti.

Visuaalisen mallin lisäksi digitaaliset kaksoset voivat sisältää reaalimaailman dataa, jota kerätään sensoreilla. DUKE-hankkeessa on tehty esimerkiksi lämpölaitoksella lämpöarvomittauksia, joita voidaan algoritmien avulla käyttää esittämään lämpölaitoksen toimintaa. Näin lämpölaitoksen digitaalinen kaksonen pystyisi simuloimaan myös tosimaailman lämpölaitoksen toimintoja erilaisissa tilanteissa, kuten näyttämään realistisia lämpöarvoja eri polttoaineille.

Ari Kumpula kannustaa uusiutuvaa energiaa tuottavia tai niiden käyttöön nojaavia organisaatioita ottamaan häneen herkästi yhteyttä, mikäli digitaaliset kaksoset voisivat auttaa niitä vahvistamaan työn tuottavuutta ja henkilöstön osaamista asennuskohteissa.

– Yritysten tarpeiden kartoittaminen kuuluu tähän hankkeeseen kaikin tavoin. Redulla on resurssia lähteä esimerkiksi käymään yrityksen tiloissa mahdollisuuksien selvittämiseksi, Kumpula vinkkaa.

– Digitalisaatio tulee nyt ja kovaa. Jos yritykset lähtevät tähän ajoissa mukaan, tulevat ne siitä saamaan huomattavaa kilpailuetua ja näkyvyyttä, hän lopettaa.

Haluaisitko kehittää yrityksesi toimintaa digitaalisten kaksosten avulla? Ota yhteyttä DUKEn projektipäälliköihin. >>

DUKE – Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle
  • Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin koulutuskeskus REDUn yhteishanke, jolla edistetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa.
  • Hankkeessa selvitetään uusiutuvan energian tuottamiseen ja käyttöön nojautuvien yritysten tarpeet sekä mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia kaksosia liiketoiminnassaan.
  • Hankkeen lähtökohtana on energiadirektiivi: hankkeella halutaan ennakoivasti parantaa alueen toimijoiden valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

Lue lisää hankkeesta. >>

Tutustu jo tehtyihin digitaalisiin kaksosiin 3D-kuvien ja VR-mallien kautta. >>

Katso hanketyöntekijöiden yhteystiedot. >>

-
-
-
-
-