PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Kolumni
Tilaajille

Vii­saam­pi minä, sinä ja or­ga­ni­saa­tio – Mitä viisaus on?

Mitä teille tulee mieleen sanasta viisaus?

Tästä monitulkintaisesta ja harvinaisesta ominaisuudesta kirjoittavat Jenni Spännäri ja Eeva K. Kallio teoksessaan Viisaus - Käyttäjän opas (2020).