Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ve­si­voi­ma tuhoaa ym­pä­ris­töä – Sie­ri­lää ei tule ra­ken­taa

Kemijoki Oy:n varatoimitusjohtaja Timo Torvinen unohtaa (LK 26.2.), että hallitusohjelmassa on hiilineutraaliuden ohella yhtä tärkeänä tavoitteena luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Hiilineutraaliuden osalta hän unohtaa mainita, että betonin tuotanto on yksi suurimmista hiilidioksidin tuottajista globaalisti. Voimalaitokset rakennetaan betonista.

Jos Sierilä rakennetaan, altaan pohjaan jää eloperäistä aineista, joka hapettuessaan on hiilidioksidipäästöjen lähde, kuten myös valtavat puu- ja turvemassat, jotka ovat jääneet Kemijoki Oy:n rakennuttamiin Lokan ja Porttipahdan altaisiin.