Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ve­si­put­ken tulppa petti ra­ken­nus­työ­maal­la Ina­ris­sa – vettä tulvi kel­la­riin

Vesiputken tulppa petti rakennustyömaalla Inarissa maanantaina. Seurauksena oli vesivahinko.

Paikalla olijat sulkivat päävesisulun ja katkaisivat sähköt rakennuksesta. Vesivahinko oli Lapin pelastuslaitoksen mukaan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ja kellarissa.

Kellarissa vettä oli noin 80 senttimetriä 40 neliön alalla ja rakennuksen ensimmäisessä kerrroksessa vettä oli noin viisi senttiä lattialla.

Pelastuslaitoksen kaksi yksikköä aloittivat veden poiston uppopumpuilla ja vesi-imurilla.