Juuri nyt: Hal­li­tus esittää "ro­ko­te­pak­koa" so­te-työn­te­ki­jöil­le – jat­kos­sa alan töissä olisi oltava jokin suoja koronaa vastaan

Lukijalta: Län­si-Poh­jas­sa läh­det­tiin sutta pakoon, mutta vas­tas­sa olikin karhu

Matkailu: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Ve­nä­läi­nen lu­men­syö­jä­ju­na tulee Suomen rau­ta­teil­le – Ko­kei­lu­aluee­na on en­si­si­jai­ses­ti run­sas­lu­mi­nen Kainuu

Kokeilussa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja kaluston sopivuuteen Suomen rataverkolle.

Venäläinen lumensyöjäjuna soveltuu erityisesti ratapihojen lumenpoistoon.
Venäläinen lumensyöjäjuna soveltuu erityisesti ratapihojen lumenpoistoon.
Kuva: Tomi Vuokola

Venäjän rautateiden SM–7 lumensyöjäjunaa kokeillaan Suomen rataverkolla helmikuussa. Venäläisen raskaan talvikaluston kokeilulla selvitetään, voisiko uudenlaisella kalustolla kehittää rautateiden kunnossapitoa Suomessa.

Koekäyttöä tehdään keskiviikosta alkaen. Kokeilualueena on ensisijaisesti Kainuu, missä on tällä hetkellä riittävästi lunta testeihin. Alun perin testejä suunniteltiin Kaakkois-Suomen alueelle, mutta siellä ei juuri ole nyt lunta.

Lumensyöjäjunan nimi tulee siitä, että junan etuosan kone kerää lunta ja muut vaunut ovat lumen säilytystä ja purkamista varten. Se soveltuu erityisesti ratapihojen lumenpoistoon.

Viime talvi oli luminen muuallakin kuin Pohjois-Suomessa

Varsinkin poikkeuksellisen lumisina talvina rautateiden lumitöihin voidaan tarvita lisäkapasiteettia. Esimerkiksi viime talvi oli erittäin luminen.

Kokeilu tehdään laajassa yhteistyössä. Mukana kokeilussa ovat Väylä, RZD, Destia Rail, Finrail, Ramboll CM, Steelwheel ja VR Group. Väylä vastaa Suomessa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestäja kunnossapidosta.

Kokeilussa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen ja kaluston soveltuvuuteen Suomen rataverkolle.