Marjanpoimijat: Yk­si­kään thai­maa­lai­nen ei jät­tä­nyt vii­su­mi­ano­mus­ta mar­jan­poi­min­taa varten

Pääkirjoitus: Hidas lu­pa­pro­ses­si voi olla ul­ko­mais­ten jät­ti-in­ves­toin­tien suurin este

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Venäjä sanoi irti so­ti­laal­li­sia ar­vioin­ti­käyn­te­jä kos­ke­van Suomen ja Venäjän kah­den­vä­li­sen so­pi­muk­sen

Venäjä irtisanoo Suomen ja Venäjän välille tehdyn kahdenvälisen sopimuksen ylimääräisistä sotilaallisista arviointikäynneistä kesäkuun alusta alkaen. Ulkoministeriön mukaan Suomi sai asiasta tiedon tiistaina.

Sopimuksessa on sovittu yhdestä vuosittaisesta Venäjän arviointikäynnistä Suomeen, ja toisaalta Suomen arviointikäynnistä Venäjän Leningradin sotilaspiirin alueelle. Kahdenvälistä ylimääräisiä arviointikäyntejä koskevaa sopimusta on sovellettu viimeksi ennen koronapandemiaa.

Vuosina 2020 ja 2021 käyntejä ei tehty Venäjälle koronarajoitusten takia eikä 2022 kumpaankaan maahan Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan takia.

Wienin asiakirja edelleen voimassa

Vuonna 2000 tehdyllä kahdenvälisellä sopimuksella on täydennetty Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin yhteydessä sovittua Wienin asiakirjaa.

Vastaavia kahdenvälisiä sopimuksia on Etyj-alueella 23. Vastaava sopimus Suomella on Ruotsin kanssa.

Venäjällä ei ole muita kahdenvälisiä sopimuksia. Venäjä on kuitenkin mukana kahdessa monenvälisessä vastaavassa sopimuksessa Mustanmeren alueella.

Wienin asiakirjassa puolestaan sovitaan muun muassa sotilasvierailuista, arviointikäynneistä ja erilaisista ilmoituksista sotilaallisissa asioissa Etyjin osallistujavaltioiden kesken. Wienin asiakirja on edelleen voimassa ja sen mukaisia muita toimenpiteitä kuten tarkastus- ja arviointikäyntejä irtisanominen ei koske.