Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Val­ta­tie 21 Pel­los­sa oli sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä lähes seit­se­män tunnin ajan, syynä raskaan ajo­neu­von nos­to­työt

Raskasta ajoneuvoa nostettiin tieltä Juoksengin kylän pohjoispuolella.
Raskasta ajoneuvoa nostettiin tieltä Juoksengin kylän pohjoispuolella.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Liikenne Kilpisjärventiellä, eli Valtatie 21:llä katkaistiin Pellossa torstaina kello 14 alkaen raskaan ajoneuvon nostotöiden ajaksi. Tie oli suljettuna noin 7 tunnin ajan.

Tarkempi paikka oli Pellosta lähes 26 kilometriä Ylitornion suuntaan.  Nostotöiden arvioitiin kestävän noin kolmen, jopa kuuden tunnin ajan.

Päivitetty 22.7 kello 20.55 tilanteen olevan ohi.