Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Pääkirjoitus
Tilaajille

Val­ta­osa suo­ma­lai­sis­ta pitää il­mas­ton­muu­tos­ta mer­kit­tä­vä­nä uhkana, mutta se ei vielä kerro kovin paljon – Olen­nais­ta on puhua kei­nois­ta ja kes­kit­tyä olen­nai­seen

Valtaosa suomalaisista pitää lämpenemistä uhkana.
Valtaosa suomalaisista pitää lämpenemistä uhkana.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Enemmistö suomalaisista pitää ilmastonmuutosta merkittävänä uhkana, mutta eivät kaikki. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n kysely osoittaa, ettei ilmaston lämpeneminen ole merkittävä uhka lähes viidennekselle suomalaisista.

Vaikka ilmaston lämpenemisestä kerrotaan uutisissa päivittäin, porvaripuolueiden kannattajien asenne ilmastonmuutokseen on hieman muuttunut vuonna 2006 tehdyn mittauksen jälkeen.