kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Vai­je­ris­ta tehty kes­ki­kai­de pal­jas­tui on­gel­mal­li­sek­si korjata – Simossa uu­si­taan Ne­los­tien kes­ki­kai­teet liki neljän ki­lo­met­rin mat­kal­ta

Kaiteen vaihtotyöt sijoittuvat Viantienjoen risteyksen (kuvassa) ja Simon väliselle osuudelle. Arkistokuva.
Kaiteen vaihtotyöt sijoittuvat Viantienjoen risteyksen (kuvassa) ja Simon väliselle osuudelle. Arkistokuva.
Kuva: Jussi Saarela

Nelostien keskikaiteet uusitaan Simossa Simon ja Viantienjoen eritasoliittymän väliseltä matkalta. Kaiteiden uusiminen aloitetaan maanantaina 3. toukokuuta.

Neljän kilometrin mittaisella alueella otetaan työskentelyn ajaksi käyttöön vain yksi kaista ja ohituskaistat ovat pois käytöstä. Nopeusrajoitus alueella on 50 kilometriä tunnissa.

Nykyiset vaijerikeskikaiteet korvataan putkipalkkikaiteilla. Osittain vaurioitunut keskikaideosuus puretaan ja se korvataan uudella kaiteella. Työn on tarkoitus olla valmista kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Kaiteet uusitaan, sillä vaijerikeskikaiteen korjaaminen on todettu ongelmalliseksi onnettomuustilanteiden jälkeen. Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilä kertoo, että vaijerikaiteiden varaosien huono saatavuus on pidentänyt korjausaikoja. Jos vaijeri on jouduttu katkaisemaan, on myös nopeusrajoituksia jouduttu alentamaan ohituskaistoilla.

Uudella ratkaisulla pyritään Heikkilän mukaan tekemään liikennehaitasta tulevaisuudessa mahdollisimman lyhyt. Uuden palkkikaiteen korjaaminen on helpompaa ja sen varaosia on paremmin saatavilla.