Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vä­hem­män kun­tayh­tiöi­tä, enemmän yrit­tä­jyyt­tä

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) on aikeissa tuoda eduskunnalle esityksen heikentää pk-yritysten kannalta hankintalakia sekä helpottaa kuntien ja hyvinvointialueiden sidosyksikköyhtiöiden ulosmyyntiä. Pidämme esitystä alueemme pienten ja keskisuurten yritysten kannalta erittäin huolestuttavana. Se heikentäisi yksityisten yritysten asemaa ja loisi erittäin epäreilun kilpailuasetelman. Muutos vaikuttaisi ikävästi etenkin pk-yritysten toimintaedellytyksiin.

Esitys tarkoittaisi, että julkisesti omistetut – kuten kuntien ja hyvinvointialueiden – yhtiöt voisivat toimia nykyistä vapaammin markkinoilla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen pohjalta voi arvioida, että se voisi avata julkisille yhtiöille miljardien eurojen lisämarkkinat. Tämä tapahtuisi monin osin yrittäjäriskillä toimivien yritysten kustannuksella, kun kuntayhtiöt tulisivat entisestään sotkemaan markkinoita.