Vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tio kävi mi­nis­te­riöi­den pu­heil­la

Lähetystö on huolissaan valtionyhtiöiden suhtautumisessa kalatalousvelvoitteiden muuttamiseen.

Näyttelijä ja kalastaja Jasper Pääkkönen pitää hallitusohjelmaan liittyviä kirjauksia, jotka koskevat vaelluskaloja, oikeaan osuneina.
Näyttelijä ja kalastaja Jasper Pääkkönen pitää hallitusohjelmaan liittyviä kirjauksia, jotka koskevat vaelluskaloja, oikeaan osuneina.
Kuva: Antti Rastivo

Ei sitä voi aivan nimittää karvalakkilähetystöksi vaikka eletään marraskuun alkua, joten nimeksi sopii hyvin vaelluskaladelegaatio. Delegaatio kävi esittämänsä jokien tilaan ja kalastukseen liittyvät huolensa maa- ja metsätalousministeriölle sekä omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd) ja ympäristöministeri Krista Mikkoselle (vihr). Suurin huolenaihe liittyi Fortumin ja Kemijoki Oy:n suhtautumiseen Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamisessa. Myös muut vaelluskalakantoihin liittyvät asiat nousivat keskusteluissa esiin.

Vaelluskaladelegaation jäsenet toteavat, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmassa on oikeaan osuneita kirjauksia vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

– Toimme Paaterolle tiedoksi, että Kemijoki Oy ja Fortum eivät toimi valtion omistajaohjauksessa hallitusohjelman mukaisesti. Ihmettelimme ministerille ääneen, miten valtion omistuksessa oleva firma vastustaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esitystä, joka koskee Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muutosesitystä, delegaatiossa yhtenä jäsenenä mukana ollut Lohijokitiimin Jukka Viitala kertoo.

Viitala uskoo, että käynti Paateron luona tuo apua delegaation esittämiin ongelmiin, kunhan ministeri ehtii ensin tarkemmin tutustumaan asian sisältöön. Menemme ilmeisesti vielä käymään ministerin juttusilla, Viitala kertoo.

Ennen Paateron tapaamista delegaatio vieraili Markus Mustajärven (vas) opastuksella maa- ja metsätalousministeriössä.

– Kerroimme ministeriössä lohen ylisiirtojen ajankohtaisista asioista ja pohdimme ylisiirtojen tulevaisuutta. Puhuimme myös kalateistä ja luonnonuomista. Toivoimme, että Mustajärven lisäksi mukanamme olisi ollut muitakin Lapin kansanedustajia, Viitala sanoo.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen kanssa delegaation puheenaiheeksi nousivat luonnonarvot.

– Mikkonen oli tiedostanut, kuinka tärkeitä joen luonnonarvot ovat. Puhuimme esimerkiksi ympäristövirtaamasta, joka takaa, että Kemijoki on joki eikä järvi. Kun tuomme asiamme ja huolemme esiin ympäristöministeriölle säännöllisin väliajoin, se tuo tulosta, Viitala uskoo.

Ympäristövirtaaman tarkoituksena on ylläpitää määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti riittävää virtaamaa, jotta joen ekosysteemin tila turvataan.

Delegaation tunnetuin jäsen oli kalastajaksi itseään tituleeraava Jasper Pääkkönen.

– Miten voi olla mahdollista, että valtion omistajaohjauksessa olevat Fortum ja Kemijoki Oy pyrkivät estämään elyn laatimia Kemijoen velvoitteiden muuttamista? Siten valtion omat yhtiöt kampittavat pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman hyviä kirjauksia, Pääkkönen ihmettelee.

Näyttelijäjulkkiksen mukana oloa vaelluskaladelegaatiossa Viitala pitää hyvänä asiana.

– Ilman Jasperia emme olisi saaneet näin paljon julkisuutta tiedotusvälineissä. Hän on asiallinen kaveri. Meidän yhteistyö Kemijoen osalta tulee varmuudella jatkumaan, Jukka Viitala kertoo.

Osallistujat

Vaelluskala-delegaation jäsenet

Jasper Pääkkönen, kalastaja.

Markku Marttinen, SVK toiminnanjohtaja.

Hannu Lehtonen, Professor of fishery science.

Markus Mustajärvi, kansanedustaja.

Jukka Jormola, Interenv Oy.

Jukka Viitala, Lohijokitiimi.

Kari Kilpimaa, Savukoski, Kemijoki.

Kyösti Honkala, Oulujoki.

Päivi Lundvall, SLL toiminnanjohtaja.

Olli-Pekka Salminen, väitöstutkija.

Kari Alaniska, FT lehtori.

Mika Flöjt, SLL Lapin piiri.

Otteitahallitus-ohjelmasta

Päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin.

Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta.

Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja.

Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.