pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Uutinen tie­lin­jas­ta poikii mie­len­osoi­tuk­sen Vii­rin­kan­kaal­le – asuk­kaat aset­tu­vat jälleen puo­lus­ta­maan Mortin män­nik­köä

Rantaviirin asukkaat kutsutaan jälleen puolustamaan Mortin männikköä.

Kari Salmi, Helena Leinonen ja Maria Salmi päättivät heti kutsua muut alueen asukkaat mielenosoitukseen, kun tielinjauksen tarkemmista suunnitelmista uutisoitiin.
Kari Salmi, Helena Leinonen ja Maria Salmi päättivät heti kutsua muut alueen asukkaat mielenosoitukseen, kun tielinjauksen tarkemmista suunnitelmista uutisoitiin.
Kuva: Pekka Aho

Nyt pitää toimia, ajatteli rovaniemeläinen Helena Leinonen luettuaan torstaiaamuna uutisen Viirinkankaan tielinjauksesta. Se halkaisisi lähivirkistysmetsän.

– Tämä ei ole vain viirinkankaalaisten asia, vaan kaikkien asia. Rovaniemikin on luontoimagoa hyödyntävä kaupunki, hän sanoo.