Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Uusia va­paa­eh­toi­sia pe­las­ta­jia kou­lu­te­taan Ke­min­maas­sa - va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun täs­mä­kou­lu­tus­ta aletaan jär­jes­tää sään­nöl­li­ses­ti

Tornioon keväällä perustettu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tukiyhdistys Soihtu järjestää etsintäkursseja vapaaehtoisille. Ensimmäisen kurssin teoriaosuus pidettiin elokuun lopulla. Maasto-osuus järjestetään syyskuun puolessa välissä iltojen pimetessä.

– Tämä on tärkeä ajankohta saada uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan. Marjastus- ja sienestyskauden alettua on riski katoamistapauksille suuri. Koskaan ei vapaaehtoisia voi olla liikaa, sanoo Hugo Helminen, joka toimii puheenjohtajana sekä Soihdussa että Vapepan Meri-Lapin paikallistoimikunnassa.