Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Uusia rat­kai­su­ja osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­ty­mi­seen

Näkökulma

Lapissa oli helmikuussa 1 239 vammaista tai pitkäaikaissairasta työtöntä työnhakijaa. STM tarkastelee osatyökykyisyyttä työtehtäväsidonnaisena ja määrittelee osatyökykyisen henkilöksi, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu sen käyttämiseen. Osatyökykyisyydelle ei ole yhtenäistä määritelmää, eikä sitä voida määritelläkään yhtenäisiin raameihin. Jokainen voi olla jossakin elämänvaiheessa osatyökykyinen.

Myös Lappia haastaa työvoiman saatavuus ja rekrytointiongelmat eli kohtaanto-ongelma. Juuri ennen pandemiaa osatyökykyisten työllisyys parani hieman, mutta kriisin myötä työttömyys on taas noussut. Silti pitkällä tähtäimellä tarvitsemme osaavaa työvoimaa. Tätä tukevat Lapin maakuntaohjelman Lappi-sopimus ja hallitusohjelman tavoitteet työllisyysasteen ja koulutustason nostamisesta.