Mainos

Uusi su­ku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen val­men­nuk­sen kä­si­kir­ja auttaa am­mat­ti­lai­sia kohti pa­rem­pia koh­taa­mi­sia nuorten kanssa – ”Jo­kai­nen nuori haluaa tulla näh­dyk­si omana it­se­nään”

Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemen Työtaidot-hankkeessa on valmistunut sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja, jonka tarkastelun keskiössä on mieserityinen näkökulma. Idea käsikirjaan lähti nuorten tarpeista entistä paremmille kohtaamisille.

Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemen toiminnassa nuori on aina kaiken keskiössä. Valmennustiimiin kuuluvat Tuovi Honkela, Vilja Hakanen, Marja-Leena Mourujärvi, Ina Sandholm sekä palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi. Viihtyisät ja kodinomaiset tilat sijaitsevat Rovaniemellä osoitteessa Lapinkatu 1.
Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemen toiminnassa nuori on aina kaiken keskiössä. Valmennustiimiin kuuluvat Tuovi Honkela, Vilja Hakanen, Marja-Leena Mourujärvi, Ina Sandholm sekä palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi. Viihtyisät ja kodinomaiset tilat sijaitsevat Rovaniemellä osoitteessa Lapinkatu 1.

Mitä hyvä kohtaaminen merkitsee nuorille? Entä mistä asioista hyvä kohtaaminen rakentuu? Kun näitä asioita kysyttiin Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemen Työtaidot-hankkeen päätöstilaisuudessa, nousi nuorten vastauksissa monta tärkeää asiaa esille:

”Positiivisessa ja avoimessa kohtaamisessa valmentajalla on aikaa kuunnella minua, ja hän on kiinnostunut asioistani.”

”Tulen kuulluksi ja huomioiduksi kiireettömästi.” 

”Kohtaaminen on omalla painolla etenevä. Asioita ei tyrkytetä.” 

”Minua rohkaistaan.” 

Hyvän kohtaamisen teema liittyy Vamos Rovaniemen sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirjaan, joka on rakennettu hankkeen aikana yhdessä nuorten kanssa. Tarkastelun keskiössä on mieserityinen näkökulma.

– Työtaidot-hankkeen erityisenä kohderyhmänä olivat alle 25-vuotiaat nuoret miehet. Juuri he jäävät kaikista helpoiten palveluiden, opintojen ja työelämän ulkopuolelle. Nuorten miesten haasteina korostuvat erityisesti yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien puute. Nähtävissä myös on, että yksinpärjäämisen kulttuuri on edelleen vahva yhteiskunnassamme, valmentaja Marja-Leena Mourujärvi avaa tilannetta.

Työtaidot-hankkeessa nuoret pääsivät sanoittamaan omin sanoin, millainen heidän mielestään on hyvä kohtaaminen. ”Vamoksella haluamme tuoda nuorten äänen kuuluviin.”
Työtaidot-hankkeessa nuoret pääsivät sanoittamaan omin sanoin, millainen heidän mielestään on hyvä kohtaaminen. ”Vamoksella haluamme tuoda nuorten äänen kuuluviin.”

Rovaniemellä vuodesta 2018 lähtien toiminut Diakonissalaitoksen Vamos auttaa 16–29-vuotiaita nuoria, joita huolettaa esimerkiksi arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai kouluun ja työelämään pääsy. Vamoksessa nuori saa tukea niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun henkilökohtaisen valmentajan ja ryhmätoiminnan avulla.

– Vamoksen nuoria yhdistää monenlaiset terveyden, arjen ja elämän haasteet riippumatta siitä ovatko nuoret koulutuksessa, työssä tai niiden ulkopuolella. Matalankynnyksen palveluihinkin on usein vaikea osallistua. Erityisesti heikommassa asemassa olevien nuorten palveluille on todella suuri tarve tällä hetkellä. Yhteydenottoja tulee Vamokseen lähes päivittäin, palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi kertoo.

Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemellä intensiivisen valmennuksen keskimääräinen kesto on noin kahdeksan kuukautta. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti ja laajasti alueen nuorten parissa toimivien tahojen ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

– Vaikka Työtaidot-hanke päättyy, emme jätä ketään hankkeessa mukana ollutta nuorta yksin. Jokaiselle nuorelle etsitään riittävä tuki ja palvelut kohti heidän itsensä näköistä elämää. Kuten vastauksissa tuli esille, nuoret kaipaavat pysyvyyttä, kuulluksi ja kohdatuksi tulemista. Tähän me Vamoksella kiinnitämme erityistä huomiota, Kestilä-Suopajärvi kiteyttää.

Sukupuolisensitiivinen käsikirja avuksi ammattilaisille

Vamos Rovaniemen viisihenkinen työtiimi on erityisen ylpeä ja innoissaan siitä, että Työtaidot-hankkeen aikana luotu sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja on otettu käyttöön ja juurrutettu toimintaan mukaan kaikissa Vamoksen yksiköissä valtakunnallisesti. Käsikirjan sisältö otetaan huomioon Diakonissalaitoksen työotteessa, kehittämistyössä, henkilökunnan perehdytyksissä, Vamos Rovaniemen palveluissa; sosiaalisessa kuntoutuksessa, Kelan NUOTTI-valmennuksessa ja hankkeissa. Sukupuolisensitiivinen kohtaaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa, johon koko Diakonissalaitoksen konserni on sitoutunut.

– Haluamme kannustaa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia pohtimaan, miten voimme tarjota parempia kohtaamisia nuorille. Reflektoinnin avulla pystymme olemaan paremmin tietoisia siitä, mitkä asiat vaikuttavat nuorten elämään ja uskallamme samalla ottaa puheeksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat, jotka nuoria voivat askarruttaa, valmentaja Vilja Hakanen esittelee.

On erityisen tärkeää, että jokainen meistä, mutta erityisesti ammattilaiset, ovat tietoisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvästä sanastosta.

Hakasen mukaan tarvitaan yhteistä tahtotilaa siihen, että ammattilaiset prosessoivat itse ensin, mitä stereotyyppisiä oletuksia heillä mahdollisesti eri sukupuolista on. Kukaan ei ole vapaa ennakko-oletuksista, sillä yhteiskunnan normit helposti ohjaavat meitä jokaista esimerkiksi ammatinvalinnassa. Usein perheellä ja suvulla voi olla tiedostamattomiakin vaikutuksia nuoren valintoihin ja koulutusala saatetaan valita muusta syystä kuin omasta halusta ja kiinnostuksesta.

– Aihe liittyy läheisesti myös ulkopuolisuuden tunteeseen. Jos esimerkiksi koulussa puhutaan, että on vain tyttöjä ja poikia, jätetään sukupuolen moninaisuus huomiotta. Jo puheellamme ja sanavalinnoilla saatamme kieltää koko henkilön olemassaolon. Olisikin erityisen tärkeää, että jokainen meistä, mutta erityisesti ammattilaiset, ovat tietoisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvästä sanastosta.

Hakanen toteaa perään, että nykyisin erityisesti sosiaalisen median kommenttiosiosta saattaa löytyä aiheeseen liittyvää kommentointia, joissa ihmetellään, että "onpas kaikki mennyt vaikeaksi" tai "pitääkö kaikesta tehdä neutraalia". Hakanen ehdottaisi lähestymään asiaa lempeästi toisesta suunnasta:

– Voisimme ennemminkin puhua sukupuolitietoisuudesta. Meidän jokaisen on tärkeä nähdä yhteiskunnan sukupuolittuneet normit ja niiden vaikutukset. Esimerkiksi nuorilta kannattaa kysyä suoraan, mitä asiat heille tarkoittavat. On tärkeää kuunnella ja keskustella asioista rauhassa, ilman ennakko-oletuksia. Näin voimme luoda yhdenvertaista kulttuuria, tasavertaista kohtelua sekä luottamuksen ilmapiiriä välillemme.

– Vamoksella meille tärkeintä on, että jokainen nuori voi tulla meille juuri sellaisena kuin on: omana itsenään, Hakanen summaa lopuksi hymyillen.

Suurin osa nuorista ilmoittautuu Vamoksen valmennukseen netissä olevan yhteydenottolomakkeen kautta joko itsenäisesti tai työntekijän avustuksella, esimerkiksi psykiatrian palveluista. ”Lomake on helppo tapa olla meihin yhteydessä. Valmennukseen ei tarvitse heti sitoutua, vaan nuori voi tulla ensin rauhassa tutustumaan.”
Suurin osa nuorista ilmoittautuu Vamoksen valmennukseen netissä olevan yhteydenottolomakkeen kautta joko itsenäisesti tai työntekijän avustuksella, esimerkiksi psykiatrian palveluista. ”Lomake on helppo tapa olla meihin yhteydessä. Valmennukseen ei tarvitse heti sitoutua, vaan nuori voi tulla ensin rauhassa tutustumaan.”

Vamos auttaa nuoria jopa heidän kotonansa

Rovaniemen alueella Vamoksella on ollut tärkeä rooli monen paikallisen nuoren elämässä. Tarjoamiensa palveluiden avulla se on auttanut viiden vuoden aikana satoja syrjäytyneitä nuoria kiinnittymään osaksi yhteisöä. Vamoksen kaikki toimet pyrkivät vahvistamaan nuorten toimintakykyä, jotta he pystyvät osallistumaan esimerkiksi kuntoutukseen, töihin, opintoihin tai muihin palveluihin.

– Haluamme aidosti tutustua nuoreen ja kuulostella, mitkä ovat hänen tarpeensa, toiveensa ja haaveensa. Meidän tehtävämme ammattilaisina ei ole tietää kaikesta aivan kaikkea, vaan tarkoituksemme on esittää rohkeasti kysymyksiä, miten nuoret kokevat tai näkevät asiat. On tärkeää osata ja uskaltaa tarttua heidän sanomaansa, Mourujärvi kommentoi.

Vamoksella nuoria kannustetaan suunnittelemaan yksilö- ja ryhmävalmennuksien sisältöjä heidän omien toiveiden ja tarpeiden näköiseksi. Näin osa nuorista kuvaili kokemuksiaan:

”Sain valmennuksen avulla ensimmäisen kunnon työpaikkani.” 

”Ryhmätapaamiset piristivät arkeani.”

”Yksilövalmennuksessa opin paljon työnhausta, opiskelupaikoista, valtion palvelujen käytöstä sekä elämänhallinnasta ja itsestäni.”

– Nuorilla on todella hienoja ajatuksia, joita he sanoittavat äärimmäisen hyvin. Meidän tehtävänämme Vamoksella on tuoda nuorten ääni, erityisesti niiden, jotka ovat heikommassa asemassa, kuuluviin yhteiskunnassamme ja kehittää palveluita yhdessä heidän kanssaan, Kestilä-Suopajärvi summaa.

Nuori, tarvitsetko apua tulevaisuuden suunnittelussa? Miltä kuulostaisi valmentaja, joka etsisi yhdessä kanssasi polun elämässä eteenpäin? Ota yhteyttä Vamos Rovaniemeen lomakkeen avulla. 

Tutustu sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirjaan täältä. 

Infoboksi
Vamos Rovaniemi


Vamos auttaa 16–29-vuotiaita nuoria, joita huolettaa esimerkiksi arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua ja vastata hänen tarpeisiinsa. Vamoksessa nuori saa tukea niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteystiedot:

Osallistuminen Vamoksen toimintaan on vapaaehtoista ja maksutonta. Tuotamme lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja Kelan NUOTTI-valmennusta.

logo