Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Utsjoki EU:n syr­jäis­ten aluei­den ke­hi­tys­hank­keen koh­tee­na: huolta ai­heut­taa ennen kaikkea Te­no­joen lo­hi­ti­lan­ne ja ka­las­tus­kiel­lon vai­ku­tuk­set

Utsjoelle suunnitteilla oleva Lohikeskus on Luken mukaan kehitystyössä avainasemassa. Lohikeskus toimii Tenon lohenkalastuksen ja perinnetiedon asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa. Kuvassa Tenojoki.
Utsjoelle suunnitteilla oleva Lohikeskus on Luken mukaan kehitystyössä avainasemassa. Lohikeskus toimii Tenon lohenkalastuksen ja perinnetiedon asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa. Kuvassa Tenojoki.
Kuva: Annika Pitkänen

Utsjoki kärsii monen muun eurooppalaisen kunnan tavoin luonnonvaratalouden rakennemuutoksesta, poismuutosta ja palvelujen puutteesta. Näihin ongelmiin haetaan ratkaisuja EU:n rahoittamalla MARGISTAR-verkostoitumishankkeella, jonka kohdealueista yksi on Utsjoki.

Utsjoella huolta aiheuttaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan ennen kaikkea Tenojoen lohitilanne ja kolmatta kesää jatkuvan kalastuskiellon aiheuttamat vaikutukset.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita