Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Unesco voi yh­dis­tää siian, sadut ja saunan – Kuk­ko­lan lip­pous­ta viedään to­sis­saan maail­man ai­neet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön eliit­tiin

Kukkolan lippousta viedään tosissaan aineettoman kulttuuriperinnön eliittiin.

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle ovat päässeet belgialaiset hevosilla katkarapuja nuottaavat kalastajat ja Ruotsin Smålandin satujen kertojat. Sinne on esitetty myös  suomalaisen saunaperinteen vaalijoita.

Uutena listalle esitetään Kaustisten viulunsoittajia. Sama tähtäin on myös kahta puolen Tornionjokea koskikalastusta harrastavilla kukkolalaisilla.