Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: Venäjän vaa­lei­hin val­mis­tau­tu­mi­ses­sa huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä – "Na­val­nyin tapaus on räikein esi­merk­ki"

Haavisto muistuttaa myös kansalaistoimijoiden raskaasta taakasta, kun heitä pidetään ulkomaisina agentteina tai valtion vastaisina.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää hyvin rankkana ulkomaiseksi agentiksi leimattujen venäläisten kansalaistoimijoiden kohtaloa.

Haavisto muistuttaa tuntevansa Venäjältä etenkin ympäristösektorin toimijat vuosien varrelta.