pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Tytti Tup­pu­rai­nen pitää sel­vä­nä, että sak­sa­lais­ten pitää maksaa enemmän kaa­sus­taan – Mi­nis­te­rin mukaan Uni­pe­rin ta­lous­krii­sis­sä on ky­se ­Sak­san ot­ta­mis­ta ris­keis­tä ja niiden seu­rauk­sis­ta

Suomalaisille veronmaksajille ei eurooppa- ja omistajaohjausministerin mielestä saa koitua aiheettomia kustannuksia. Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii ministerin mukaan horjuttamaan Eurooppaa maakaasun avulla. Siksi neuvotteluissa Saksan kanssa pitää varoa jakautumista eri leireihin.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen korostaa, että Fortumin kriisi saksalaisen tytäryhtiön Uniperin talousvaikeuksissa kuuluu omistajaohjausministerinä hänelle. Oppositio on vaatinut jo pääministeri Sanna Marinia keskeyttämään kesälomansa vaikean tilanteen vuoksi.
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen korostaa, että Fortumin kriisi saksalaisen tytäryhtiön Uniperin talousvaikeuksissa kuuluu omistajaohjausministerinä hänelle. Oppositio on vaatinut jo pääministeri Sanna Marinia keskeyttämään kesälomansa vaikean tilanteen vuoksi.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen ja Saksan Uniper-kiistassa on eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan kyse Saksan omista sisäpoliittisista ratkaisuista. Kyse on pohjimmiltaan siitä, millaisen kaasulaskun Saksa on valmis lähettämään omille kansalaisilleen.

Hänen mukaansa Fortumin ja Uniperin näkökulmasta tilanteesta ei päästä eteenpäin ilman, että kohonneita kustannuksia siirretään myös Uniperin asiakkaille.