Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Työ­voi­man saa­mi­ses­sa haas­tei­ta Kemissä

Tärkeinä ja merkityksellisinä kaupungin pitovoimaan liittyvinä asioina yrittäjät nostivat elävän kaupunkikeskuksen.
Tärkeinä ja merkityksellisinä kaupungin pitovoimaan liittyvinä asioina yrittäjät nostivat elävän kaupunkikeskuksen.
Kuva: Nina Susi

Kemin Yrittäjät ry ja Kemin kaupunki teettivät kemiläisille yrityksille kyselyn omista palveluistaan ja yrittäjien tarpeista. Kyselyyn vastasi 74 kemiläistä yrittäjää tai yritystä.

Yrittäjät kokevat haasteita työvoiman saannissa ja parannettavaa nähdään muun muassa  kaupungin hankintojen toteuttamisessa.

Tärkeimmiksi asioiksi yritystoiminnan kehittymisen kannalta kyselyyn vastanneet nostivat yrittäjien välisen yhteistyön sekä yhteistyön kaupungin kanssa. Lisäksi toimivat verkostot ja työvoiman saatavuus sekä kaupungin hankintapolitiikan toimivuus nousivat kyselyssä korkealle.

Tonttitarjonta hyvää

Parhaiten palveluista nähtiin tällä hetkellä toimivan yritystonttitarjonta ja vapaiden kiinteistöjen saanti sekä yritysten tukipalvelut. Myös oppilaitosyhteistyö ja yrittäjien verkostomainen yhteistyö nähtiin toimivina.

Parannettavaa riittää osaavan työvoiman varmistamiseksi tehtävässä työssä. Se nousi hyvin monella vastaajalla esiin ja nähtiin myös merkittävänä kasvun esteenä.

Kaupungin hankintapolitiikka vaatii yrittäjien näkökulmasta kehittämistä, vaikka Kemin kaupungin hankintojen omavaraisuusaste on tällä hetkellä yli 70 prosenttia, niin siinä on kehittämistä. Matkailun kehittämisessä toivotaan huomioitavan enemmän myös pienten yrittäjien mahdollisuudet liiketoimintaan. Nykyinen malli koetaan epäarvoistavana pieniä yrittäjiä kohtaan.

Kaupunkia toivottiin lähemmäs yrittäjää enemmän ja selkeämpää tiedottamista.

– Tämä kysely on hyvä alkupiste, josta lähdemme kehittämään jo olemassa olevia palveluita paremmiksi ja mahdollisesti rakentamaan uusia palveluita tai toimintamuotoja yrittäjien tueksi. Huolestuttavaa toki on, että vastausten perusteella paikalliset yrittäjät eivät suosittelisi Kemiä kaupunkina, jossa kannattaa yrittää. Toivottavasti saamme tähän tulevaisuudessa yhdessä tehtyä muutoksen, Kemin elinkeinojohtaja Mervi Nikander pohtii.

– Halusimme kysyä jäsenistöltämme suoraan, mitkä asiat ovat heille tärkeitä ja missä meitä Kemin Yrittäjiä tarvitaan. Uusi Kemin Yrittäjien hallitus aloittaa työnsä 2022 alussa ja tämä kysely on meillä myös suuntaa antavana pohjana toimintavuodelle. Ainakin on selvää, että meitä tarvitaan, kun iso osa vastaajista nosti verkostot ja yrittäjien välisen yhteistyön tärkeimmiksi asioiksi yritystoimintansa kannalta, Kemin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sakari Laukkanen summaa tuloksia.

Kaupunkikeskus ja liikuntapalvelut

Tärkeinä ja merkityksellisinä kaupungin pitovoimaan liittyvinä asioina yrittäjät nostivat elävän kaupunkikeskuksen sekä liikuntapalvelut. Seuraavina tulivat sosiaali- ja terveyspalvelut, ravintoloiden ja kauppojen monipuolisuus sekä vanhusten palvelut.

Yrittäjien visioima Kemi vuonna 2030 olisi ainakin vahvasti yrittäjämyönteinen ja tukee yrittäjyyden kasvua ja kehitystä toimialaan katsomatta.

Visioissa Kemi olisi raikas tuulahdus Perämeren pohjukassa, jossa on helppo tehdä etätöitä, palvelut ovat lähellä ja asuminen edullista.

Matkailu, korkea teknologia ja vireä kaupunkikeskusta ovat kehittyneet ja kansainvälisiä matkailijoita kulkee Kemin katukuvassa suomalaisten kanssa rinta rinnan.

Pieni osa yrittäjistä sammuttaisi valot kuihtuvasta kylästä. Suurin osa vastaajista, 90 prosenttia, loi kuitenkin katseen positiivisena tulevaisuuteen, jossa tämän päivän rakennemuutoshaasteetkin oli käännetty vahvasti omaksi voitoksi.

Kemin Yrittäjät ry ja Kemin kaupunki toteuttivat yhteisvoimin kyselyn kemiläisille yrittäjille yrityspalveluiden tunnettavuudesta, yrittäjyyden haasteista ja Kemistä toimintapaikkana.

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä noin puolet vastaajista edusti 2–9 hengen yritystä ja 30% yksinyrittäjiä. Noin 45% vastaajista kertoi myös edustavana palveluliiketoimintaa ja 45 prosenttia teollisuuden ja kaupan alaa.