Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Työt­tö­myys väheni Lapissa

Työttömyyden vähenemisen trendi jatkuu. Yleensä työttömyys on kasvanut kesäkuun aikana, mutta tänä vuonna kasvu verrattuna toukokuuhun on jäänyt vähäiseksi. Työttömyyden vähenemiseen on vaikuttanut erityisesti lomautettujen määrän väheneminen. Työttömyys väheni kaikkialla Lapissa, eri ikäryhmissä, koulutusasteilla ja ammattiryhmissä.

Kesäkuun lopussa Lapissa oli 10 610 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1 130. Työttömiä oli 40 (0,4 prosenttia) enemmän kuin toukokuussa ja 3 575 (­25 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pääammattiryhmistä eniten työttömyys on vähentynyt palvelu- ja myyntitekijöillä.

Työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa Lapissa alin Torniolaakson seutukunnassa (11,8 prosenttia) ja korkein Tunturi-Lapissa (15,6 prosenttia). Työttömiä oli kaikissa Lapin seutukunnissa ja kunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lähimpänä koronapandemiaa edeltäviä kahden vuoden takaisia kesäkuun lukuja ollaan Kemi­-Tornion ja Itä-Lapin seutukunnissa.

Myös avointen työpaikkojen määrä jatkaa kasvuaan. Kesäkuussa TE-­palveluihin ilmoitettiin Lapissa lähes 2 575 avointa työpaikkaa, mikä on 1 290 (101 prosenttia) enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Kaikkiaan Lapissa oli kesäkuussa avoinna lähes 5 260 työpaikkaa.