Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­ter­veys­pal­ve­lut pa­lau­tet­ta­va

Aluehallintoviraston toimintaohjeen mukaan Lapin yliopiston toiminta on ollut lainvastaista työntekijöiden kuulemisessa. Yliopisto kilpailutti työterveyssopimuksen yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa konsernisopimuksena käsittelemättä asiaa työsuojelutoimikunnassa tai muussa sen korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä lain edellyttämällä tavalla. Tässä yhteydessä sopimuksesta jäi pois siihen aiemmin kuulunut pitkäaikaissairauksien hoito.

Työterveyspalveluiden yksipuolinen heikentäminen huonontaa työntekijöiden asemaa. Pitkäaikaissairauksien erottaminen työterveyssopimuksesta siirtää niiden hoidon julkisen terveydenhuollon piiriin.