Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­eh­to­jen so­pi­mis­jär­jes­tel­mä säi­ly­tet­tä­vä

Syksyllä 2020 Metsäteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa valtakunnallisesta työehtosopimusjärjestelmästä. Myös Teknologiateollisuus on irtaantunut järjestelmästä, mutta tilalle on perustettu toinen järjestö (Teknologiateollisuuden työnantajat), johon osa alan työnantajista on liittynyt. Näillä toimenpiteillä työnantajat pyrkivät heikentämään työntekijöiden palkkausta ja asemaa muutenkin.

Räikeimmin tämä näkyy Keitele Group Oy:n toiminnassa. Yhtiö on kieltäytynyt neuvottelemasta työehdoista ja sanellut yksipuolisesti työntekijöille työehtonsa. Yhtiö on ilmoittanut työehdot liikesalaisuudeksi ja kieltänyt työntekijöitään kertomasta niistä yhtiön ulkopuolelle. Työehdoista on poistettu maininnat järjestäytymisvapaudesta, luottamusmiehistä ja ammattiyhdistystoiminnasta.