pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tuuli ja läm­men­nyt sää ovat ai­heut­ta­neet ky­tö­pa­lo­ja Ka­la­joen maas­to­pa­lo­alueel­la – tilanne on kui­ten­kin hal­lin­nas­sa

Kalajoen palon sammutustyöt ovat jatkuneet jo kymmenisen päivää.
Kalajoen palon sammutustyöt ovat jatkuneet jo kymmenisen päivää.
Kuva: Heikki Syrjäniemi

Kalajoen maastopalon on pelastuslaitoksen mukaan hallinnassa, vaikka keskiviikkona tuuli ja lämmennyt sää ovat aiheuttaneet muutamia kytöpaloja paloalueen itäreunalla.

Paloja sammutettiin keskiviikon aikana. Alueella oli käytössä yksi kaivinkone ja pelastuslaitoksen henkilöstöä ”riittävästi”.

Alueelle on nyt rakennettu neljä patoa. Niiden avulla kuivatusojien vedenpinta on saatu nousemaan. Näin sammutusvettä saadaan läheltä palopaikkaa pienitehoisemmillakin pumpuilla.

Vesilinjat suuremmista vesistöistä on varmuuden vuoksi säilytetty paikoillaan.

Tämän hetken tiedon mukaan poutainen sää jatkuu useiden päivien ajan. Pelastustoimen työvoimaa on sen vuoksi varattu torstaille 50–60 henkilöä.

Torstain perusteella arvioidaan, siirrytäänkö sen jälkeen jälkisammutusvaiheeseen.

Maastosta johtuen sammutustöiden arvioidaan jatkuvan ainakin kuluvan viikon ajan intensiivisinä.

Paloalueen tuntumassa aiemmin käynnissä olleet tuulimyllytyömaan valutyöt päästään jälleen aloittamaan. Alueelle on annettu lupa myös teiden rakentamiseen. Työmaa-alue sijaitsee 1,8 kilometrin päässä paloalueen reunasta.