Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Levillä pa­la­neen lo­ma­mö­kin lat­tia­läm­mi­tyk­sen asen­nuk­ses­sa pa­lo­ris­kiä li­sää­viä vir­hei­tä -Po­lii­si ei ota vielä kantaa mah­dol­li­siin ri­kos­ni­mik­kei­siin

Levin tuhoisa tulipalo.
Levin tuhoisa tulipalo.
Kuva: Poliisi

– Hyvä puoli on, ettei näitä viimekeväisen Levin tuhoisan mökkipalon aiheuttaneita puulattiaan asennettuja lattialämmityksiä ole kovin monia. Yleensä lattialämmitys tehdään betonin sisään.

Näin tuumii Onnettomuuskeskuksen (Otkes) tutkinnanjohtaja Kai Valonen.

Samaan hengenvetoon hän lisää, että Levin tapauksessa palon syynä ei ollut vain lattialämmityksen sijainti, vaan mökin rakennusvaiheessa oli tehty monia virheitä. Levillä huhtikuun 12. päivä  sattuneen vuokramökin tulipalossa menehtyi kolme lasta,  jotka nukkuivat mökin yläkerrassa. Kaikki kolme yläkerrassa nukkunutta lasta kuolivat savukaasuihin.

Vanhin sisaruksista pelastui. Hän oli palohetkellä mökin alakerrassa. Menehtyneet lapset olivat Levillä vanhempansa kanssa lomamatkalla.

– Palaneessa mökissä suurimmat paloturvallisuusongelmat olivat sähköasennusten virheet ja viat sekä puutteet palovaroittimissa, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori, Veli-Pekka Nurmi.

Tutkinnanjohtajan mukaan rakennustyöt tehtiin loppuun ilman vastaavaa työnjohtajaa, mikä on voinut vaikuttaa siihen, ettei lattialämmitystä ollut asennettu kunnolla.

  Palovaroittimet eivät herättäneet ajoissa

Tulipalon seuraukset olivat vakavat, koska palovaroittimet eivät herättäneet mökissä olleita ajoissa. Mökin palovaroittimien määrästä, sijainnista ja toimintakunnosta ei ole täyttä varmuutta. Otkes suosittaa muun muassa, että palovaroittimia tulisi asentaa asuntoihin selvästi minimivaatimusta enemmän.

– Nykyinen vaatimus yhdestä palovaroittimesta jokaista alkavaa asunnon 60 neliömetriä kohden ohjaa tilanteeseen, jossa varoittimia on usein liian vähän, Otkesin tutkinnanjohtaja Kari Valonen sanoo.

Onnettomuustutkintakeskuksen jo aiemmin julkaistun raportin mukaan palo sai alkunsa virheellisesti asennetusta lattialämmityskaapelista. Tiukalle mutkalle asennetun kaapelin eristeet olivat vahingoittuneet, mikä mahdollisti kaapelin kuumenemisen ja tulipalon syttymisen lautalattian rakenteissa.

Mökissä oli aiemminkin havaittu sähköhäiriöitä, joista osa koski juuri lattialämmitystä.

Sähköturvallisuusvaatimukset ovat palomökin rakentamisajoista tiukentuneet.

Poliisi tekee tapauksesta edelleen esiselvitystä. Tämän vuoksi ei vielä ole varmuutta, käynnistetäänkö tapauksessa esitutkintaa.

Poliisi jatkaa edelleen henkilöiden kuulemisia, ja tekee ratkaisun tutkinnan jatkamisesta yhdessä aluesyyttäjän kanssa.

Turvallisuuden perusasiat esille

Palaneessa mökissä suurimmat paloturvallisuusongelmat olivat tutkintaraportin mukaan juuri sähköasennusten virheet ja viat sekä puutteet palovaroittimissa.

Otkes suosittaa nyt, että Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) laatii tiiviit ohjeet ja tarkistuslistan, jonka avulla asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa lyhytaikaiselle vuokralle tarjoava varmistaa ja osoittaa vuokranottajalle, miten turvallisuuden perusasioista on huolehdittu.

Otkesin mukaan työ- ja elinkeinoministeriön pitää jatkossa ottaa majoitustoiminnan turvallisuusasiat huomioon jakamis- ja alustatalouden säädösvalmistelussa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Majoitusta tarjoavilla alustoilla tulee olla näkyvillä, miten asunnon tai vapaa-ajan asunnon turvallisuuden perusasioista on huolehdittu. Asiakkaan tulee myös saada tarvittavat turvallisuusohjeet.

Lisäksi turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja ympäristöministeriön pitäisi kehittää yhdessä menettelyt, joilla rakennushankkeen valvonnassa varmistetaan, että sähkötyöt ja asianmukaiset käyttöönottotarkastukset tekee pätevä urakoitsija.

Sähkövioista aiheutuu Suomessa vuosittain noin 2 500 tulipaloa.

Määrä on pysynyt melko tasaisena. Useimmiten sähköpalo saa alkunsa kiukaasta tai liedestä.

Lämmityskaapeleista alkunsa saavat palot ovat Suomessa melko harvinaisia. Niiden vikaantuminen aiheutti seitsemän tulipaloa vuonna 2017.

Lisäksi lämmityskaapelien vikaantuminen tuotti pelastuslaitokselle kolme tehtävää, jotka eivät laajentuneet paloiksi. Tiedot selviävät raportista, jonka Tukes julkaisi maaliskuussa.

Sähköpaloissa on kuollut tällä vuosituhannella keskimäärin 15 ihmistä vuosittain.

Juttu on päivtetty kauttaaltaan 17.48. 

Fakta

Näitä on parannettava

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) suosittaa Levin huhtikuisen tulipalon tutkintaraportissa, että Suomen pelastusalan keskusjärjestö laatii ohjeet ja tarkistuslistan, jonka avulla asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa lyhytaikaiselle vuokralle tarjoava varmistaa ja osoittaa, miten turvallisuudesta on huolehdittu.

Otkes esittää myös, että työ- ja elinkeinoministeriö ottaa majoitustoiminnan turvallisuusasiat huomioon jakamis- ja alustatalouden säädösvalmistelussa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Kolmannen suosituksen mukaan pitää kehittää sellaiset menettelyt, joilla rakennushankkeen valvonnassa varmistetaan, että sähkötyöt ja asianmukaiset käyttöönottotarkastukset tekee pätevä urakoitsija.

Myös palovaroittimien toiminta on varmistettava.