Lukijalta
Mielipide

Turpeen poltosta on päästävä eroon

Kirjoittajan mielestä on aika luopua turvetuotannosta.
Kirjoittajan mielestä on aika luopua turvetuotannosta.

Rinteen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja siihen, että Suomi toimii sen puolesta, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan 2050 ja Suomen hiilineutraalius 2035. Ne ovat erittäin hyviä tavoitteita, joiden saavuttamiseen vaaditaan konkreettisia ja vaikuttavia toimia.

Yksi tuikitarpeellinen toimi olisi turpeen poltosta luopuminen. Turpeen päästöt ovat erittäin suuret verrattuna sen tuottamaan energiaan ja vastaavat mittaluokaltaan koko Suomen henkilöautoliikenteen päästöjä. Turvetuotanto aiheuttaa merkittäviä haittoja vesistöjen puhtaudelle sekä luonnon ja lajiston monimuotoisuudelle.