Tulvan aikana jä­te­vet­tä las­ke­taan ehkä suoraan jokeen, mutta ves­sa­käyn­te­jä tuskin ra­joi­te­taan

Omassa kiinteistössä kannattaa varautua siihen, että veden noustessa viemäri voi tulvia sisätiloihin.

Tulvalla ei tämänhetkisen ennusteen mukaan ole Rovaniemellä vaikutuksia veden, kaukolämmön tai sähkön jakeluun eikä valokuituverkon toimintaan, arvioi Napapiirin Energia ja Vesi (Neve).

Suurimmat haasteet tulva tuo jäteveden käsittelylle. Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle tulevat vesimäärät voivat nousta niin korkeiksi, että osa vesistä voidaan joutua ohittamaan esikäsittelyn jälkeen.

Osa jätevesipumppaamoista voi mennä ylivuotoon. Tällöin jätevesi joudutaan ohjaamaan joen pääuomaan. Jätevesimäärät jäävät Neven mukaan pieniksi kokonaisvirtaaman nähden ja laimenevat nopeasti, joten joen saastumisesta ei ole vaaraa.

Vaikka ylivuotoa tapahtuisi, viemärit ovat käytössä normaaliin tapaan ellei toisin tiedoteta, Neve tiedottaa.

Kiinteistön omistajan kannattaa tarkastaa padotusventtiilin toiminta, ettei jätevesi tulvi sisälle.

Padotuskorkeudestaan epävarman kiinteistönomistajan kannattaa kääntyä yksityisen LVI-suunnittelijan puoleen viemäritulvan riskien kartoittamiseksi.