pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Tor­nios­sa­kin tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Lapin tulvat kään­ty­vät nyt laskuun – tulvat lähes kaik­kial­la kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat

Tulvavettä Petäjäskosken voimalaitoksen yläpuolella Jaatilansaaren tulvaluukuilla maanantaina.
Tulvavettä Petäjäskosken voimalaitoksen yläpuolella Jaatilansaaren tulvaluukuilla maanantaina.
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin tulvat ovat nyt laskussa, kertoo Tulvakeskus. Viimeisimpänä vedenpinta kääntyi laskuun Torniossa maanantaina.

Tulvahuiput olivat lähes joka vesistössä selvästi keskimääräistä suuremmat. Vain Simossa ja Tenojoella huiput jäivät keskimääräistä pienemmiksi.