Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Tornion Kro­mi­laak­sos­sa haetaan rat­kai­su­ja asuk­kai­den ko­ke­miin me­lu­hait­toi­hin

Tornion Kromilaakson alueella on aloitettu selvitys toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää alueen teollisen toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Taustalla on Meri-Lapin ympäristöpalveluille viime vuosina tulleet nimettömät, koettuihin ympäristöhaittoihin liittyvät yhteydenotot Kromilaakson lähialueen asukkailta. Viime vuonna ympäristöpalvelut toteutti alueella asukaskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisten haittojen laajuutta ja laatua. Kyselylomakkeita jaettiin alueen asukkaille yhteensä 95 kappaletta ja vastauksia saatiin 30 kappaletta. Kyselyn perusteella alueen asukkaiden kokemaa terveys- ja viihtyvyyshaittaa aiheutui melusta, hajusta ja pölystä.