Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tornion Kro­mi­laak­sos­sa haetaan rat­kai­su­ja asuk­kai­den ko­ke­miin me­lu­hait­toi­hin

Tornion Kromilaakson alueella on aloitettu selvitys toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää alueen teollisen toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Taustalla on Meri-Lapin ympäristöpalveluille viime vuosina tulleet nimettömät, koettuihin ympäristöhaittoihin liittyvät yhteydenotot Kromilaakson lähialueen asukkailta. Viime vuonna ympäristöpalvelut toteutti alueella asukaskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisten haittojen laajuutta ja laatua. Kyselylomakkeita jaettiin alueen asukkaille yhteensä 95 kappaletta ja vastauksia saatiin 30 kappaletta. Kyselyn perusteella alueen asukkaiden kokemaa terveys- ja viihtyvyyshaittaa aiheutui melusta, hajusta ja pölystä. Etenkin melu on koettu häiritseväksi viihtyvyys- ja terveyshaitaksi.

– Vastauksia tuli kattavasti koko asuinalueelta, joten saimme hyvän kokonaiskuvan asiasta, ja totesimme, että olisi tarve tehdä jotain. Siksi lähdimme viemään asiaa eteenpäin, kertoo Meri-Lapin ympäristöpalvelujen terveystarkastaja Tarja Rosenqvist.