Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Tornion kau­pun­ki­alueen ilman laatua voi nyt seurata hel­pos­ti netissä – mit­tauk­sia kah­des­sa pai­kas­sa tämän vuoden ajan

Ilmatieteen laitos aloitti ilman laadun mittaukset vuodenvaihteessa.
Ilmatieteen laitos aloitti ilman laadun mittaukset vuodenvaihteessa.

Ilmatieteen laitos aloitti ilmanlaatumittaukset Tornion kaupungin alueella kahdessa mittauspisteessä vuodenvaihteessa.

Mittauksia tehdään keskustassa ortodoksisen kirkon puistossa ja Näätsaaren koulun pihassa tämän vuoden ajan. Ilmanlaatua mitataan Tornion kaupungin, Outokumpu Stainless Oy:n, Tornion Voima Oy:n ja SMA Mineral Oy:n toimeksiannosta.

Molemmissa mittauspisteissä tarkkaillaan ulkoilmasta pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja keskustan mittauspisteessä myös typen oksidien pitoisuuksia. Nämä ovat oleellisimmat kaupunki-ilmanlaatuun vaikuttavat ilman epäpuhtaudet.

Näille yhdisteille on myös koko EU:n alueella voimassa olevat raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksia mitataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, joiden tuloksia voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Tornion mittaustulokset ovat jatkuvasti näkyvissä internetissä osoitteessa www.fmi.fi/ilmanlaatu. Samalla sivustolla voi seurata myös muiden Suomen kaupunkien ilmanlaatua.