pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Tornion Ener­gian os­to­tar­jous sai siu­nauk­sen

Tornion Energia ostamassa Haaparannan Värmeverk AB:n osake-enemmistön.

Tornio

Tornion Energia Oy ja Tornion Voima Oy ovat toimittaneet lämpöenergiaa Haparanda Värmeverk AB:lle. Sopimus päättyy 31.12.2023. Kesän aikana on käyty neuvotteluja uudesta 15 vuoden sopimuskaudesta.

Haaparannan kaupunki on marraskuussa ilmoittanut saaneensa ostotarjouksen Haparanda Värmeverketin osake-enemmistöstä Vasa Värmeltä. Osakepotista on tarjottu 86,7 miljoonaa kruunua. Tarjous pitää sisällään uuden 10 MW:n biovoimalan investoinnin Haaparannalle.