Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

"Toiset ihmiset tois­tu­vas­ti koh­te­le­vat häntä ”ei-suo­ma­lai­se­na” hänen ihon­vä­rin­sä vuoksi" – Mistä ra­sis­mis­sa ja mik­ro­ag­gres­siois­sa on kyse?

Katso video:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuustiimin tutkimuspäällikkö Anu Castaneda, mitä on rasismi ja mikroaggressiot? Miten ne näyttäytyvät nuorten elämässä, ja mitä nuori voi tehdä asian eteen?

‘’Rasismilla tarkoitetaan esimerkiksi äidinkieleen, etniseen, kulttuuriseen tai uskonnolliseen taustaan ja vallan epätasaiseen jakautumiseen liittyviä syrjiviä käytäntöjä ja toimintaa. Rasismi voi ilmetä hyvin näkyvänä toimintana, esimerkiksi nimittelynä tai häirintänä. Enemmän piilossa oleva rasismi voi näyttäytyä myös rakenteissa, kuten työelämässä ja koulutuksessa, syrjivinä toimintatapoina ja prosesseina. Tuoreista tutkimuksista tiedetään esimerkiksi, että työhaastatteluun on vaikeampi saada samalla hakemuksella kutsu, jos hakijan nimi ei ole ”syntyperäisen suomalaisen kuuloinen”.

Rasismi voi olla myös sisäistettyä, jolloin henkilö alkaa itse sisäistää ja uskoa ajatuksia omasta ja edustamansa ryhmän huonommuudesta ja alkaa ikään kuin elää niitä todeksi.