Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Toi­mi­vat hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut pe­rus­ta­na arjen tur­val­li­suu­del­le

Näkökulma

Arjen turvallisuuden tiekartta − aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä-hankkeessa on selvitetty asiakirjoista, tilastoista, viranomaisilta ja kuntalaisilta, mistä muodostuu turvallinen lappilaisarki. Arjen turvallisuus tarkoittaa hyvinvoinnin ja turvallisuuden asioita, jotka ovat päivittäin läsnä.

Päivittäinen arkemme on ympäröity muun muassa tietoturvallisuuden, liikenneturvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden ja vaikkapa palo- ja pelastustoiminnan vaatimuksilla. Toimivat hyvinvointipalvelut ja elinympäristömme kestävyys muodostavat arjen turvallisuuden perustan.

Arki muuttuu koko ajan ja turvallisuuden tilannekuva sen mukana. Muutokset nousevat paikallisista, alueellisista ja kansainvälisistä kehityskuluista. Kaksi vuotta olemme eläneet arkeamme terveysturvallisuuden ehdoilla.

Pitkät etäisyydet, harva asutus ja niukka palveluverkosto sekä muuttuvat ilmasto-olosuhteemme asettavat turvallisuudelle erityisvaatimuksia. Turvallisuus on yksilön tasolla osa laatua ja yhteiskunnan tasolla turvallisuus kuuluu hyvinvoinnin perusedellytyksiin.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita