Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Toi­mi­vat hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut pe­rus­ta­na arjen tur­val­li­suu­del­le

Näkökulma

Arjen turvallisuuden tiekartta − aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä-hankkeessa on selvitetty asiakirjoista, tilastoista, viranomaisilta ja kuntalaisilta, mistä muodostuu turvallinen lappilaisarki. Arjen turvallisuus tarkoittaa hyvinvoinnin ja turvallisuuden asioita, jotka ovat päivittäin läsnä.

Päivittäinen arkemme on ympäröity muun muassa tietoturvallisuuden, liikenneturvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden ja vaikkapa palo- ja pelastustoiminnan vaatimuksilla. Toimivat hyvinvointipalvelut ja elinympäristömme kestävyys muodostavat arjen turvallisuuden perustan.