Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kolumni
Tilaajille

Toi­mit­ta­jal­ta: Vuosi täynnä on­nis­tu­mi­sia

Vuosi 2021 alkaa olla pikku hiljaa paketissa. Monelle on varmasti jäänyt tästäkin vuodesta mieleen koronaviruspandemian kanssa tasapainottelu. Tänä vuonna meillä on ollut kuitenkin paljon enemmän tietoa siitä, miten virus käyttäytyy.

Marraskuussa Etelä-Afrikasta löydetty koronaviruksen omikron-variantti on tuonut oman lisänsä koronanvastaiseen kamppailuun. Otammekin vuoden 2022 vastaan jälleen kiristetyin rajoituksin.