Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Nuorena astuu hel­pos­ti sel­lai­seen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin

Tiia Haapakangas on Uuden Rovaniemen toimittaja.
Tiia Haapakangas on Uuden Rovaniemen toimittaja.
Kuva: Anssi Jokiranta

Ajokorttilain uudistus yllätti autoilijat Suomessa.

Yhtäkkiä meillä on liikenteessä valtava määrä alaikäisiä kuljettajia, joilla on jalkansa alla täysitehoinen auton kaasupoljin.

Kyse on siitä, että ikäpoikkeusluvan saaminen helpottui lakiuudistuksessa kaksi vuotta sitten. Sittemmin sen kurjaa satoa on niitetty liikenteessä synkin luvuin.

Muutos tuli voimaan jo kesällä 2018. Seuraavana vuonna alkoi kantautua huolestuneita havaintoja siitä, miten paljon onnettomuuksia ja vaaratilanteita on aiheutunut yhä nuoremmille kuljettajille.

Toki nuoret kuljettajat ovat olleet aina tieliikenteen riskiryhmää. Asiaa on yritetty Suomessa ratkoa vuosikymmenten ajan, sadoin eri tavoin. Tuoreimmassa uudistuksessa heille päätettiin antaa alle turvallisempi ajoneuvo, siis oikea auto.

Nyt näyttää siltä, että seuraukset ovat yllättäneet myös lakiuudistusta valmistelleen liikenne- ja viestintäministeriön. Se asetti tänä vuonna seurantatutkimuksen erityispainopisteeksi 17-vuotiaana ajokortin saaneet.

Yllätykselle on syynsä, sillä lakiuudistuksen valmistelussa 17-vuotiaat jäivät vähälle huomiolle. Kuka heidän asiaansa olisi ajanut?

Uutiset täyttyivät autokouluyrittäjien kannanotoista siitä, että ajo-opetustuntien vähentäminen on tosi huono homma. Omat otsikkonsa saivat myös mopoautojen vaarallisuus sekä se, pitäisikö niiden tilalle sallia Ruotsin tyyliin A- tai EPA-traktorit.

Jokaisella keskustelussa on puolensa, ja tämäntyyppisiä riskejä on vaikea arvioida etukäteen.

Nyt arviointi on paljon helpompaa, valitettavasti.

Poliisin mukaan iso liikenneturvallisuusongelma on piittaamattomuus. Se ei poistu yhden syntymäpäivän myötä, ja siksi ongelmaa on vaikea ratkaista ikärajaa siirtämällä.

Jotakin voimme kuitenkin voittaa ajassa, sillä kasvuun ja kehitykseen liittyvien tutkimusten mukaan psyykkinen aikuisuus ajoittuu enemmänkin yli 20 ikävuoden kuin sen alle.

Me kaikki voimme osallistua myös asenteen parantamiseen – myös ne, jotka kokevat asenteensa olevan kunnossa.

Itsekin olin mielestäni varsin vastuullinen nuori, mutta niin sitä vain jälkikäteen joutuu tunnustamaan, että on istunut sellaisissakin autoissa, joissa hyvällä tuurilla oli iso merkitys. Mitä vähemmän tällaisia ajokertoja nuoruuteen sattuu, sitä suurempi todennäköisyys on kypsyä kohti psyykkistä aikuisuutta ilman pahoja fyysisiä vammoja.

Että kiitos vain kaikkien puolesta kaikista niistä kerroista, kun autoa ei ole ollut käytettävissä tai kun ei ole saanut lupaa lähteä.

"Mitä vähemmän tällaisia ajokertoja nuoruuteen sattuu, sitä suurempi todennäköisyys on kypsyä kohti psyykkistä aikuisuutta ilman pahoja fyysisiä vammoja."