Toimittajalta
Viimeisin 12 tuntia
Toimittajalta: Muistatko vielä Lappia piiskanneen crapland-kohun? Emmepä osanneet aavistaa, että pieni ryppy maineessa olisi lopulta murheistamme pienin
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Muis­tat­ko vielä Lappia piis­kan­neen crap­land-ko­hun? Emmepä osan­neet aa­vis­taa, että pieni ryppy mai­nees­sa olisi lopulta mur­heis­tam­me pienin

14:06 0
Kuukausi
Toimittajalta: Nuorena astuu helposti sellaiseen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Nuorena astuu hel­pos­ti sel­lai­seen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin

18.09.2020 15:39 0
Toimittajalta: Rovaniemen kaupungin arvo nousi 100 miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­gin arvo nousi 100 mil­joo­naa euroa kym­me­nes­sä vuo­des­sa

16.09.2020 13:34 0
Toimittajalta: Tienviittoja epäonnistuneille vanhemmille
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Tien­viit­to­ja epä­on­nis­tu­neil­le van­hem­mil­le

11.09.2020 09:57 0
Toimittajalta: Sulaako buumi?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sulaako buumi?

09.09.2020 14:34 0
Toimittajalta: Missä pyörä, siellä varas
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Missä pyörä, siellä varas

02.09.2020 11:47 3
Toimittajalta: Maskeja käytetään aivan miten sattuu ja siihen on syynsä – Nyt tarvittaisiinkin tehokkaita ohjeita
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Maskeja käy­te­tään aivan miten sattuu ja siihen on syynsä – Nyt tar­vit­tai­siin­kin te­hok­kai­ta ohjeita

29.08.2020 08:39 3
Vanhemmat
Toimittajalta: Tässä koronatestitilanteessa on normaali arki aika kaukana
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Tässä ko­ro­na­tes­ti­ti­lan­tees­sa on nor­maa­li arki aika kaukana

19.08.2020 09:14 0
Toimittajalta: Tervetuloa –syksy herättää henkiin opiskelijakaupungin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ter­ve­tu­loa –syksy he­rät­tää henkiin opis­ke­li­ja­kau­pun­gin

14.08.2020 14:56 1
Toimittajalta: Keväällä sanottiin, että koronan kanssa on opittava elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ke­vääl­lä sa­not­tiin, että koronan kanssa on opit­ta­va elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa

06.08.2020 14:23 2
Toimittajalta: Lukeeko pakastimen pohjalla ”Hilloja -16”? – Nyt vaihtuu tuoreempaan!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Lukeeko pa­kas­ti­men poh­jal­la ”Hil­lo­ja -16”? – Nyt vaihtuu tuo­reem­paan!

22.07.2020 14:28 2
Toimittajalta: Olisiko Rovaniemellä ja Alltimella palaverin paikka – kaupunkilaiset kaipaavat lisää tietoa kunnossapitotöistä
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Olisiko Ro­va­nie­mel­lä ja All­ti­mel­la pa­la­ve­rin paikka – kau­pun­ki­lai­set kai­paa­vat lisää tietoa kun­nos­sa­pi­to­töis­tä

16.06.2020 15:10 1
Toimittajalta: Poikkeusajan ostopäätöksiä - Mitä yhteistä on polkupyörällä ja hamsterilla
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Poik­keus­ajan os­to­pää­tök­siä - Mitä yh­teis­tä on pol­ku­pyö­räl­lä ja hams­te­ril­la

04.06.2020 09:06 0
Toimittajalta: Katsoin Saarenkylässä hiekkasäkkejä ja mietin, voiko vesi tosiaan nousta tänne asti
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Katsoin Saa­ren­ky­läs­sä hiek­ka­säk­ke­jä ja mietin, voiko vesi tosiaan nousta tänne asti

27.05.2020 15:00 0
Toimittajalta: Puuttomien puistojen kaupunki
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Puut­to­mien puis­to­jen kau­pun­ki

20.05.2020 13:39 4
Toimittajalta: Korona kilkattaa ruokakaupan kassalla
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Korona kil­kat­taa ruo­ka­kau­pan kas­sal­la

13.05.2020 14:49 0
Toimittajalta: Hyväosainen etätyöläinen, arvosta käytökselläsi kaikkia niitä, joiden ansiosta meillä ei ole kotona hätäpäivää
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Hy­vä­osai­nen etä­työ­läi­nen, arvosta käy­tök­sel­lä­si kaikkia niitä, joiden an­sios­ta meillä ei ole kotona hä­tä­päi­vää

15.04.2020 08:55 0
Toimittajalta: Opettajan työ tuli kaikkien näkyviin
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Opet­ta­jan työ tuli kaik­kien nä­ky­viin

08.04.2020 15:40 0
Toimittajalta: Siedetään toisiamme – ja pidetään yhteyttä
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sie­de­tään toi­siam­me – ja pi­de­tään yh­teyt­tä

25.03.2020 12:40 0
Toimittajalta: Myös lapset tarvitsevat nyt erityistä suojelua, sillä koti ei ole kaikille lapsille turvallinen paikka
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Myös lapset tar­vit­se­vat nyt eri­tyis­tä suo­je­lua, sillä koti ei ole kai­kil­le lap­sil­le tur­val­li­nen paikka

20.03.2020 11:16 0