Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Toimittajalta
Toimittaja: Matkailijavirta kasvaa päivä päivältä Rovaniemellä – ja turisteilta kerättävä vero tai maksu käy yhä kiinnostavammaksi
Kolumni

Toi­mit­ta­ja: Mat­kai­li­ja­vir­ta kasvaa päivä päi­väl­tä Ro­va­nie­mel­lä – ja tu­ris­teil­ta ke­rät­tä­vä vero tai maksu käy yhä kiin­nos­ta­vam­mak­si

13.12.2023 15:50 14
Toimittajalta: Voisin aina palata Uuteen-Seelantiin – se on tunne, jota ulkomaalaiset työntekijät kaipaavat Suomesta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Voisin aina palata Uu­teen-See­lan­tiin – se on tunne, jota ul­ko­maa­lai­set työn­te­ki­jät kai­paa­vat Suo­mes­ta

08.12.2023 09:27
Toimittajalta: Samalla kun rovaniemeläinen lapsi leikkii lähimetsässä, gazalainen lapsi etsii piilopaikkaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Samalla kun ro­va­nie­me­läi­nen lapsi leikkii lä­hi­met­säs­sä, ga­za­lai­nen lapsi etsii pii­lo­paik­kaa

15.11.2023 13:51 7
Toimittajalta: Kaupunkiin pirteyttä yhteisöllisyydellä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­kiin pir­teyt­tä yh­tei­söl­li­syy­del­lä

02.11.2023 07:00 1
Toimittajalta: Lumi tuo toivoa synkkyyteen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lumi tuo toivoa synk­kyy­teen

18.10.2023 14:32
Toimittajalta: Purkupäätöstä ei purematta nielty – seuraavaksi Auttin kappelin kohtaloa puntaroivat hallinto-oikeus ja ely
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pur­ku­pää­tös­tä ei pu­re­mat­ta nielty – seu­raa­vak­si Auttin kap­pe­lin koh­ta­loa pun­ta­roi­vat hal­lin­to-oi­keus ja ely

11.10.2023 10:33 6
Toimittajalta: Pölyttyneet turkikset tulisi jo jättää menneisyyteen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pö­lyt­ty­neet tur­kik­set tulisi jo jättää men­nei­syy­teen

07.09.2023 07:00 2
Toimittajalta: Takaisin pesiskentälle sitten peruskoulun – koululiikunta voi luoda mörköjä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ta­kai­sin pe­sis­ken­täl­le sitten pe­rus­kou­lun – kou­lu­lii­kun­ta voi luoda mörköjä

24.08.2023 07:00 1
Tornien taisto – ja sen varjo
Kolumni

Tornien taisto – ja sen varjo

16.08.2023 15:07 1
Toimittajalta: Sekä sanoilla että hiljaisuudella on väliä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sekä sa­noil­la että hil­jai­suu­del­la on väliä

20.07.2023 08:00
Toimittajalta: Kesätyöt tasoittivat tieni työelämään
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ke­sä­työt ta­soit­ti­vat tieni työ­elä­mään

22.06.2023 08:48 2
Toimittajalta: Reliefi varoittava esimerkki  – Rovaniemen julkiset teokset eivät pysy kunnossa itsekseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Reliefi va­roit­ta­va esi­merk­ki – Ro­va­nie­men jul­ki­set teokset eivät pysy kun­nos­sa it­sek­seen

01.06.2023 10:54 1
Toimittajalta: Karppisesta Seppäseen – Rovaniemen ääniharava heilahti laidalta toiseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Karp­pi­ses­ta Sep­pä­seen – Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­va hei­lah­ti lai­dal­ta toiseen

06.04.2023 16:40 3
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen ikävöity yöelämä on taas elossa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men ikä­vöi­ty yöelämä on taas elossa

29.03.2023 15:02 2
Toimittajalta: Kyse ei ole vain viihtyisyydestä – Tuoko viimein EU kaivattua vihreyttä Rovaniemen keskustaan?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyse ei ole vain viih­tyi­syy­des­tä – Tuoko viimein EU kai­vat­tua vih­reyt­tä Ro­va­nie­men kes­kus­taan?

22.03.2023 15:17
Tilaajille
Toimittajalta: Vaalikevät etenee – ja väki vähenee
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­ke­vät etenee – ja väki vähenee

16.02.2023 12:51
Toimittajalta: Lumikuutio väärässä paikassa – automainos kohosi keskelle Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lu­mi­kuu­tio vää­räs­sä pai­kas­sa – au­to­mai­nos kohosi kes­kel­le Ro­va­nie­men kult­tuu­ri- ja hal­lin­to­kes­kus­ta

12.01.2023 16:44 3
Tilaajille
Toimittajalta: Sinisellä sydämellä, vähän liiankin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Si­ni­sel­lä sy­dä­mel­lä, vähän liian­kin

29.11.2022 14:41 2
Tilaajille
Toimittajalta: Kortilla yli kynnyksen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kor­til­la yli kyn­nyk­sen

11.01.2022 15:10
Tilaajille
Toimittajalta: Arvokkaita valintoja
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ar­vok­kai­ta va­lin­to­ja

14.12.2021 15:32 3
Tilaajille