Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto suo­sit­taa ra­vin­to­loi­den an­nis­ke­lun lo­pet­ta­mis­ta ny­kyis­tä aiem­min, Suo­mes­sa 550 uutta tar­tun­taa, Lapissa ja Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

-

17.46 Ra­vin­to­loi­den an­nis­ke­lu olisi hyvä lo­pet­taa koko Lapissa jo kello 22, suo­sit­taa Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto

Lapin kaikkien ravintoloiden pitäisi harkita anniskelun lopettamista jo kello 22, kehottaa Lapin matkailuelinkeinon liitto. Liitto antoi suosituksensa yhdessä matkailun alueorganisaatioiden kanssa.

Tällä hetkellä terveysviranomaisten suositus anniskelunlopettamisajaksi on Lapin sairaanhoitopiirin alueella kello 24. Länsi-Pohjassa ja kaikissa muissa koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa sairaanhoitopiireissä aikaraja on Lappiinkin nyt esitetty kello 22.

Lapin matkailuelinkeinon liitto ja alueorganisaatiot kehottavat Lapin matkailuyrityksiä muutenkin noudattamaan rajoituksia, jotka ovat tiukemmat kuin terveysviranomaisten antamat suositukset. Ajatuksena on toimia erityisen vastuullisesti, jotta matkailu Lapissa olisi turvallista.

14.00 Useilla alueilla tartunnat nousussa

Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueet ovat parhaillaan koronaviruksen leviämisvaiheessa. Asiasta kerrottiin Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL.n) tiedotustilaisuudessa tiistaina.

THL:n mukaan Covid19- tapauksia on havaittu keskimäärin 300-400 päivää kohden. Viikossa tapauksia on ollut yli 2500 kappaletta.

13.56 Suomessa raportoitu 550 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 550 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 815 uutta tartuntaa, mikä on 2 805 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin uusia tartuntoja raportoitiin 3 010.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on yli 99 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on lähes kaksinkertaistunut edellisistä kahdesta viikosta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 25 462.

11.41 Lapissa ja Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä ei tiistaiaamupäivän aikana oltu todettu yhtään uutta koronavirustartuntaa. Lapin onnistumisen avaimeksi listataan kolme asiaa.

– Ihmiset ovat noudattaneet maskisuositusta hyvin. Lappilaiset kansalaiset ovat oikeasti mieltäneet, että näillä keinoilla voimme estää tartuntoja. Lappilaiset toimijat ja yhteisöt ovat olleet mukana rakentamassa tätä. Mediaa kiitän tiedottamisen aktiivisuudesta, jotta kansalaiset ovat saaneet tietoa. Varmasti nämä kaikki kolme tekijää ovat vaikuttaneet ja ovat tehneet meistä yhdessä vahvempia, sanoo Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Johtajaylilääkäri Jyrki J. Taskila Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä kertoo, että myös Lapissa on aloitettu valmistautuminen rokotusohjelman käynnistämiseen.

– Ehkä jo vuodenvaihteen jälkeen on käytettävissä yksi rokotevalmiste. Silloin voisimme aloittaa rokottamisen myös Lapissa, kertoo Taskila.

Lue lisää:

Lää­kä­rit kehuvat lap­pi­lai­sia koronan tal­tut­ta­mi­ses­sa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on on­nis­tut­tu

11.40 THL: Neljännes Suomen koronatartunnoista todettu muita kuin Suomen virallisia kieliä puhuvalla väestöllä

Neljäsosa kaikista Suomen koronatartunnoista on todettu muita kieliä kuin Suomen virallisia kieliä eli suomea, ruotsia ja saamea puhuvilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koko väestöstä muita kuin Suomen virallisia kieliä puhuvia on noin kahdeksan prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisista eniten tartuntoja on todettu samoissa ryhmissä, joiden osuudet Suomen väestössä ovat suurimmat. THL:n tiedotteen mukaan näitä ovat esimerkiksi venäjää, somalia, arabiaa ja kurdinkieltä äidinkielenään puhuvat henkilöt.

THL:n tutkimuspäällikkö Natalia Skogbergin mukaan ulkomaalaistaustaisen väestön korkeaan tartuntamäärään voi olla monia syitä.

– Taustalla voi olla esimerkiksi heikompi sosioekonominen asema, työskentely ammatissa, jossa etätyö ei ole mahdollista, tai suuret perhekoot ja ahtaampi asuminen, jolloin tartuntaketjujen estäminen on vaikeampaa, Skogberg avaa tiedotteessa.

Skogbergin mukaan tartuntojen määrät lisääntyvät ja vähenevät nopeasti kaikissa kieliryhmissä. Asia selviää tilastoista. Skogbergin mukaan äkillinen kasvu tartunnoissa liittyy yleensä joukkoaltistumisiin, kuten suuriin häihin tai työpaikalla tapahtuneisiin tartuntaketjuihin.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat muodostaneet toimintaryhmän, jonka tehtävä on kannustaa ohjeiden ja suositusten noudattamiseen sekä tukea alueellisia toimijoita ulkomaalaistaustaisen väestön tartuntojen torjunnassa. Skogbergin mukaan ulkomaalaistaustaisten yhteisöjen avainhenkilöillä ja monikulttuurisuusjärjestöillä on ollit merkittävä rooli tiedon välittämisessä.