Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Tie­to­mur­ron koh­teek­si jou­tu­nut Vas­taa­mo haettu kon­kurs­siin, lii­ke­toi­min­nan myyn­nis­tä tehty esi­so­pi­mus

Helsinki

Tietomurron kohteeksi joutunut Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin, yhtiö kertoo verkkosivuillaan.

Aiemmin selvitystilaan asetetun yhtiön selvitysmies Lassi Nyyssönen on tehnyt esisopimuksen Vastaamon liiketoiminnan myymisestä Vervelle. Kaupan lopullinen hyväksyntä edellyttää konkurssipesän pesänhoitajan ja velkojien hyväksyntää. Vastaamon mukaan kaupan täytäntöönpanon suunnittelu on meneillään ja yhtiön suurimpien velkojien kanssa on aloitettu neuvottelut.

Tietomurron kohteeksi joutuneen Vastaamon asiakastietoja varastettiin ja levitettiin verkossa.