Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

THL: Kou­lu­jen olo­suh­teet ai­heut­ti­vat si­säil­maoi­rei­ta, mutta oireet eivät ole luo­tet­ta­va mittari si­sä­il­man laa­dus­ta

THL:n mukaan oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu. Kuvituskuvaa Rovaniemen Vaaranlammen koulusta, jossa on todettu monta kertaa sisäilmaongelmia.
THL:n mukaan oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu. Kuvituskuvaa Rovaniemen Vaaranlammen koulusta, jossa on todettu monta kertaa sisäilmaongelmia.
Kuva: Jussi Leinonen

Oppilailla on hieman enemmän sisäilmaoireita niissä koulurakennuksissa, joissa on kosteusvaurioita, ongelmia lämpötiloissa tai huono ilmanvaihto, kuin niissä rakennuksissa, joiden olosuhteet oli todettu hyviksi. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan koulurakennusten olosuhteiden yhteys oireiluun oli kuitenkin heikko. THL:n mukaan oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu.

Koulujen olosuhteilla oli tutkimuksen mukaan yhteyksiä oppilaiden hengitys- ja yleisoireisiin, kuten nuhaan, yskään tai päänsärkyyn. Lisäksi havaittiin joitain yhteyksiä alahengitystie- tai iho-oireisiin, mutta ei silmäoireisiin.

THL:n mukaan myös aiempien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että oireilu kuvaa huonosti sitä, onko rakennuksen olosuhteissa puutteita.

Sisäilman lisäksi oireiluun vaikuttavat muun muassa henkilön ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa sekä käsitykset ja huolet sisäilmaan liittyvistä riskeistä. THL:n tiedotteessa todetaan, että sisäilmakyselyjen tuloksia tarkastellessa pitää huomioida, että ihmisten oireiluun vaikuttavat monet asiat.

– Rakennusten käyttäjille suunnatuilla kyselyillä saadaan arvokasta lisätietoa sisäilmatilanteen selvittämiseen. Korjauspäätösten pitää kuitenkin perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta, sanoo ylilääkäri Jussi Lampi.

Tutkimukseen osallistui 129 ala- ja yläkoulurakennusta Helsingin alueelta. Rakennusten olosuhteiden arvio perustuu Helsingin kaupungin selvityksiin. Tiedot oppilaiden oireilusta kerättiin THL:n sisäilmakyselyn avulla. Kyselyyn vastasi reilut 12 000 oppilasta.

Tutkimus on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa.