THL: Ikä ja taus­ta­sai­rau­det ovat suu­rim­mat riskit ko­ro­naan kuo­le­mi­sel­le – yli nel­jän­nes 75–79-vuo­tiais­ta sai­ras­tu­neis­ta me­neh­tyy kuu­kau­den sisällä

Taustasairaudet lisäävät koronatautiin kuolemisen riskiä yli 50-vuotiailla. Yli 70-vuotiailla kuolleisuutta lisää selvästi myös ikä. Kuvituskuva.
Taustasairaudet lisäävät koronatautiin kuolemisen riskiä yli 50-vuotiailla. Yli 70-vuotiailla kuolleisuutta lisää selvästi myös ikä. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Ikä ja taustalla olevat sairaudet lisäävät huomattavasti koronavirustartunnan saaneen riskiä kuolla tai joutua sairaalahoitoon. Erityisessä riskissä ovat yli 70-vuotiaat sekä ne, joilla on keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävä sairaus, THL kertoo.

THL on selvittänyt koronavirukseen sairastuneiden sairaalahoidon tarvetta ja kuolleisuutta Tartuntatautirekisterin, Hoitoilmoitusrekisterin ja Kelan erityiskorvaustietojen avulla.

– Ikä lisää selvästi tartunnan saaneiden riskiä kuolla, vaikka ei olisikaan taustasairauksia. Iäkkäämmillä taustasairaudet lisäävät riskiä vielä entisestään, THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen sanoo.

Yli neljännes sairastuneista 75–79-vuotiaista kuollut kuukauden sisällä

Vaikka tartunnan saaneiden sukupuolet jakautuvat lähes tasan, miehet joutuvat vakavan koronataudin vuoksi useammin teho-osastolle ja kuolevat tautiin. Tarkastelluista taustasairauksista yleisimmät ovat diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja verenpainetauti.

Korkea ikä lisää selvästi sairastuneiden riskiä kuolla tautiin myös ilman taustasairauksia. Positiivisen testituloksen antaneista 70–74-vuotiaista lähes 10 prosenttia ja 75–79-vuotiaista yli 25 prosenttia menehtyi 30 päivän kuluessa positiivisen testituloksen saamisesta.

– Riskiryhmien, kuten yli 70-vuotiaiden sekä taustasairauksia omaavien suojeleminen on edelleen tärkeää vakavien koronatapausten ehkäisemiseksi. Tässä onnistuttiin keväällä suhteellisen hyvin, Peltonen toteaa.

Taustasairaudet tarkastelun kohteena olivat sydän- ja verisuonitaudit, verenpainetauti, diabetes, astma ja krooniset keuhkosairaudet, maksan tai munuaisten vajaatoiminta sekä vastustuskykyä heikentävät sairaudet/lääkitykset, mukaan lukien sidekudossairaudet ja reuma.

Positiivisen testituloksen saaneet syksyllä nuorempia

Positiivisen koronatestin tuloksen antaneet ovat syksyllä olleet nuorempia kuin keväällä. Keväällä positiivisen tuloksen saaneiden keski-ikä oli 48 vuotta, kun syksyllä heidän keski-ikänsä on ollut 38 vuotta. Osalta tähän on vaikuttanut kevään rajallinen testikapasiteetti.

Koko vuoden aikana 9 prosenttia tartunnan saaneista on ollut yli 70-vuotiaita, joita on koko aikuisväestöstä 20 prosenttia.

THL:n selvityksen tulokset pohjautuvat Tartuntatautirekisteriin ilmoitettuihin varmistettuihin tapauksiin. Tapaukset jaettiin kevääseen ja syksyyn niin, että ennen 30.6.2020 ilmoitettuja tapauksia verrattiin tämän jälkeen raportoituihin.

Vakavan koronataudin riskiä lisäävien sairauksien määrää selvitettiin hoitoilmoitusrekisterin ja Kelan erityiskorvausoikeustietojen perusteella. Taustasairaudet käytiin läpi viiden vuoden ajalta ennen positiivista koronatestin tulosta sairaalahoidon tai lääkkeiden korvaustiedon perusteella.