Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Tilaajille

Ter­vo­lan kunta ke­hit­tää brän­diään ja tulevaa asuin­aluet­taan West­si­dea rin­nak­kain – ta­voit­tee­na on löytää kunnan eri­tyis­piir­teet

Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska haluaa tuoda esille maalla asumisen etuja näin korona-aikaan.
Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska haluaa tuoda esille maalla asumisen etuja näin korona-aikaan.
Kuva: Henripekka Kallio

Tervolan kunta haluaa kehittää brändiään. Tavoitteena on saada urakka valmiiksi ensi kesänä.

– Tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kunnan erityispiirteistä, eli siitä millä tavalla Tervola poikkeaa edukseen muista kunnista. Tervolassa on paljon vahvuuksia, joista kertomiselle meidän pitää löytää yhteiset sanat. Pelkkä brändiviestintä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös konkreettisia tekoja. Niitä pohdimme eri näkökulmista, kunnanjohtaja Mika Simoska kertoo.