Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tekoja kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön – "E­ri­tyi­sen tärkeää on vah­vis­taa kou­lu­jen ja var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lö­kun­nan tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja"

Koskelassa tapahtunut pojan murha ja taustalla ollut kiusaaminen ovat järkyttäneet laajasti. Kiusaaminen ja yksinäisyys ovat eri tavoin läsnä monen elämässä. Meistä jokainen voi tehdä pieniä ja suuria tekoja niiden vähentämisessä.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus syrjimättömyyteen ja koskemattomuuteen. Silti kiusaaminen tuntuu jääneen osaksi yhteiskuntaa, vaikka kaikkien tahtotila on pyrkiä sen poistamiseen. Kiusaamisella on pitkät varjot. Se on yhteydessä päihteiden käytön lisääntymiseen, yksinäisyyteen ja masennukseen. Kouluissa ja yhteiskunnassa laajemminkin on oltava osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä.