somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tär­kein­tä on kuun­nel­la ja kohdata – Ro­va­nie­men ri­kos­uh­ri­päi­vys­tys tar­vit­see lisää va­paa­eh­toi­sia mukaan toi­min­taan

Sirkku on löytänyt mielekkään vapaa-ehtoistyön Rikosuhripäivystyksestä. Vapaaehtoisia tarvitaan lisää, sillä tuen tarve on kasvanut.

Toiminnanohjaaja Jenna Kuukasjärvi (vas.), vapaaehtoistyöntekijä Sirkku sekä toiminnanohjaaja Mira Salmela työskentelevät Rikosuhripäivystyksessä eli Rikussa.
Toiminnanohjaaja Jenna Kuukasjärvi (vas.), vapaaehtoistyöntekijä Sirkku sekä toiminnanohjaaja Mira Salmela työskentelevät Rikosuhripäivystyksessä eli Rikussa.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Rovaniemeläinen Sirkku pohti pankista eläkkeelle jäätyään, että hän haluaisi vielä elämänsä aikana tehdä vapaaehtoistyötä.

– Näin lehdessä ilmoituksen, jossa haettiin vapaaehtoisia Rikun toimintaan ja päätin hakea koulutukseen.

Riku eli Rikosuhripäivystys tarjoaa keskusteluapua, neuvontaa ja tukea rikosprosessiin rikoksen uhreille, uhrin läheisille ja rikosasiassa todistaville.

Riku toimii aluejohtajien, toiminnanohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden voimin, joista jälkimmäisille on tällä hetkellä kova tarve Rovaseudulla.

Sirkku esiintyy jutussa etunimellään Rikun linjausten mukaisesti.

Tehtävässään vapaaehtoistyöntekijänä Sirkun yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuunnella ja kohdata toinen ihminen.

– Suurin haaste on saada asiakkaan luottamus, hän toteaa.

Keskusteluavun lisäksi vapaaehtoiset neuvovat rikoksen uhreja rikosoikeudellisen prosessin kanssa. He voivat myös olla mukana tukihenkilönä esimerkiksi poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä.

Vapaaehtoisen ja rikoksen uhrin välinen tukisuhde saattaa kestää yhdestä tapaamisesta useampaan vuoteen, sillä oikeusprosessit vievät toisinaan pitkiäkin aikoja. Tukihenkilö kulkee prosessissa rinnalla.

”Suurin haaste on saada asiakkaan luottamus.”
Sirkku
Vapaaehtoistyöntekijä

Kysyntää avulle on paljon

Rikun toiminnanohjaaja Jenna Kuukasjärvi kertoo, että kaikki vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat tehtävässään ammatillisesti ohjattuna, eikä tehtävässä kohdattavien asioiden kanssa tarvitse koskaan jäädä yksin.

– Tapauksesta kerrotaan yleisellä tasolla tukihenkilölle ennen tukiprosessin aloittamista, ja tukihenkilö tapaa asiakkaan ensimmäisen kerran yleensä yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Kaikki tukisuhteet kulkevat ammatillisesti ohjattuna.

Kuukasjärven mukaan kysyntä keskusteluavulle ja tuelle on kasvanut viime vuosina, ja tapauksia tulee vuoden aikana satoja.

– Asiakkuusmäärät ovat kasvussa, ja uskon, että se johtuu tietoisuuden lisääntymisestä sekä vuonna 2016 voimaan tulleesta rikosuhridirektiivistä.

Euroopan Unionin uhridirektiivi velvoittaa jäsenvaltioita huomioimaan lainsäädännössä rikoksen uhrin aseman. Poliisi on esimerkiksi velvollinen kertomaan rikoksen uhrille hänen oikeuksistaan liittyen tukipalveluihin, kuten Rikosuhripäivystykseen.

– Lisäksi Rikun toiminnasta viedään tietoa eri paikkoihin ja luodaan yhteistyöverkostoja, lisää toiminnanohjaaja Mira Salmela.

Halu auttaa tärkein

Rovaniemellä järjestetään seuraava vapaaehtoisten peruskurssi syyskuun loppupuolella. Rikun toiminnanohjaajat kannustavat kiinnostuneita hakemaan kurssille.

– Vapaaehtoistyö Rikulla sopii avoimille henkilöille, joilla on halu auttaa ja kuunnella toista ihmistä. Tasapainoinen elämäntilanne on myös tärkeä, ettei itsellä ole päällä akuuttia kriisiä, Kuukasjärvi kuvailee.

Elämälle haastetta

Sirkku kokee vapaaehtoistoiminnan mielenkiintoisena ja avartavana. Se avaa silmiä erilaisille kriiseille ja tapahtumille, joita ei yleisesti kohdata elämässä. Lisäksi sen kautta pääsee näkemään, miten rikosoikeudelliset prosessit etenevät.

– Työ on todella opettavaista, Sirkku pohtii.

Sirkku ei koe, että tapaukset jäisivät pyörimään hänen mieleensä.

– Saan hyvän mielen, kun pystyn auttamaan muita ihmisiä. Lisäksi saan elämääni haasteita, jottei elämä olisi niin tasapaksua, hän kertoo.

Tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville.

Riku

Vapaaehtoisten peruskurssi

Rovaniemen Riku hakee uusia vapaaehtoisia tukihenkilöiksi sekä puhelin- ja chat-päivystäjiksi.

Vapaaehtoistyön pääsee aloittamaan, kun on käynyt noin 60 oppitunnin laajuisen peruskurssin.

Uusi peruskurssi alkaa Rovaniemellä 24.9. ja se koostuu tapaamisista ja itsenäisestä verkko-opiskelusta.

Koulutus sisältää tietoa muun muassa rikosprosessista, traumaattisesta kriisistä, henkisestä tuesta, puhelin- ja verkkoauttamisesta sekä asiakkaan kohtaamisesta.

Tukihenkilöille järjestetään säännöllisiä yksilö- ja ryhmätapaamisia, täydennyskoulutuksia ja työnohjauksia.

Tukihenkilöille ei makseta palkkaa, vaan he saavat kulukorvaukset matka- ja puhelinkuluista.

Lisätietoja lappi@riku.fi ja hakemukset kurssille 20.8. mennessä riku.fi.