Mainos

Tärkeä työ ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen parissa jatkuu – elo­kuus­sa avautuu uusi Sport Bu­si­ness Lapland -verk­ko­kurs­si, joka so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­toi­mi­joil­le

Vuonna 2019 käynnistynyt urheiluliiketoiminnan koulutuksen kehittämistyö Sport Business Lapland on saanut paljon aikaan lyhyessä ajassa. Kehittämistyön aikana on luotu muun muassa AMK-tasoisia urheiluliiketoiminnan opintoja, joiden tavoitteena on ollut tehostaa ja uudistaa urheilun ja liikunnan parissa toimivien liiketoiminnallista osaamista. Myös kansainvälinen verkostotyö on ottanut tuulta alleen. Mitä jatkossa on luvassa kehittämistyön saralla?

Urheilusektorilla on jo pitkään keskusteltu liiketoiminnallisista haasteista muun muassa myynnin, markkinoinnin, talouden ja juridiikan saralla. ”Sport Business Lapland -koulutuksen tavoitteena on ollut vastata suoraan kentän tarpeeseen. Vastaanotto on ollut todella positiivinen”, kertovat Sport Business Lapland -hanketyöryhmään kuuluvat Kaisa Pyykkönen, Ben Taylor ja Mari Vähäkuopus.
Urheilusektorilla on jo pitkään keskusteltu liiketoiminnallisista haasteista muun muassa myynnin, markkinoinnin, talouden ja juridiikan saralla. ”Sport Business Lapland -koulutuksen tavoitteena on ollut vastata suoraan kentän tarpeeseen. Vastaanotto on ollut todella positiivinen”, kertovat Sport Business Lapland -hanketyöryhmään kuuluvat Kaisa Pyykkönen, Ben Taylor ja Mari Vähäkuopus.

Lapin ammattikorkeakoulun ja Santasport Lapin Urheiluopiston syksyllä 2020 käynnistämä Sport Business Lapland -koulutus on tarjonnut konkreettisia työkaluja urheilu- ja liikuntatoiminnan tehostamiseen erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat olleet urheilijat ja valmentajat sekä seura- ja järjestötoimijat.

– Ensisijainen kohderyhmämme ovat olleet lappilaiset urheilu- ja liikuntatoimijat. Tarve koulutukselle on ollut valtakunnallinen ja kiinnostusta on tullut kautta maan, kommentoi projektipäällikkö Jenni Kemi Lapin ammattikorkeakoulusta.

Sport Business Lapland tarjosi lukukausien 2020–2022 aikana AMK-opintoja, joita opiskelijat pystyivät suorittamaan omiin tarpeisiinsa perustuen. Opintojen teemat suunniteltiin vahvistamaan liiketalouden osaamista liikunta- ja urheilualan haasteiden taklaamiseksi. Opinnot toteutettiin verkko-opiskeluna.

Urheiluliiketoiminnan koulutus on nähty tarpeellisena myös kansainvälisellä kentällä. Liikunta- ja urheilu on merkittävä liiketoiminnan ala ja työllistäjä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Sport Business Lapland -tiimi on toteuttanut verkostoyhteistyötä kuuden eri kansainvälisen oppilaitoksen kanssa – aina Yhdysvalloissa asti.

– Kehittämistyö on osoittanut sen, että kansainvälisessä yhteistyössä on suuri potentiaali ja Lapin AMKilla on mahdollisuus vahvaankin verkostotyöhön tulevaisuudessa. Tulemme jatkamaan töitä tämän parissa, summaa Vastuullisten palveluiden osaamispäällikkö Tarja Tammia Lapin ammattikorkeakoulusta.

Pilotoidut opintojaksot osaksi tutkintokoulutuksia

Sport Business Lapland -koulutuksen AMK-opinnot rakentuivat 60 opintopisteestä ja sisälsivät 12 opintojaksoa, joissa painottuivat talouden eri teemat. Opintojaksoista puolet pilotoitiin syksystä 2020 lähtien, kuten Urheilijasta brändiksi, Vastuullinen valmentaminen, Ajankohtaiset taloushaasteet, Markkinoi ja myy urheilua somessa, Urheilutoiminnan verotus ja kannattavuus sekä Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa -opintojaksot.

– Olemme sijoittaneet pilotoidun opintojaksokokonaisuuden jo olemassa oleviin tutkintokoulutuksiin, kuten Lapin AMKin liikunnanohjaajakoulutuksen ja liiketalouden koulutusohjelmiin, kertoo lehtori Mari Vähäkuopus Lapin ammattikorkeakoulusta.

Sport Business Lapland -koulutuksen pääteemoja ovat olleet vastuullisuus, digitaalisuus ja ajankohtaisuus. ”Vastuullisuus on kulkenut koulutuksen läpileikkaavana teemana. Olemme käsitelleet aihetta monipuolisesti eri näkökulmista ja eri painotuksin AMK-opintojaksoilla”, Kaisa Pyykkönen, Ben Taylor ja Mari Vähäkuopus keskustelevat.
Sport Business Lapland -koulutuksen pääteemoja ovat olleet vastuullisuus, digitaalisuus ja ajankohtaisuus. ”Vastuullisuus on kulkenut koulutuksen läpileikkaavana teemana. Olemme käsitelleet aihetta monipuolisesti eri näkökulmista ja eri painotuksin AMK-opintojaksoilla”, Kaisa Pyykkönen, Ben Taylor ja Mari Vähäkuopus keskustelevat.

Kurssien pilotointivaiheessa hanketyöryhmä testasi myös erilaisia toteutustapoja, joista kerättiin palautetta opintojaksojen päättymisen jälkeen tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Esimerkiksi kurssien aikataulujen ja opetustapojen kohdalla kokeiltiin eri variaatioita:

– Osa tunneista järjestettiin luentoina ja osassa vuorostaan kokeilimme vuoropuheluin toteutettua tapaa esittää ja opettaa asiasisältö opiskelijoille. Järjestimme sekä aamu- että iltapäivätunteja. Lisäksi kursseille osallistui ulkopuolisia luennoitsijoita, jotka toivat mukanaan käytännön esimerkkejä teorian vastapainoksi, kertoo Vähäkuopus.

Kansainvälisessä yhteistyössä suuri potentiaali

Koulutuksen lisäksi Business Sport Lapland -tiimi on rakentanut kansainvälistä verkostoa vuodesta 2019 lähtien urheilun ja matkailun kehittämisen asiantuntija Ben Taylorin johdolla. Uusia kansainvälisiä kumppaneita on löytynyt muun muassa Euroopasta ja Yhdysvalloista: University of Hertfordshire (ENG), University Highlands and Islands (SCO), University of Ramon Llulls (SPA), University of Northern Alabama (USA) ja University of New Jersey (USA).

– Tutkintokokonaisuutta varten loimme kansainvälisen webinaarin, jonka aiheena oli ajankohtaiset globaalit teemat urheiluliiketoiminnassa. Kuudesta eri kumppanikoulusta osallistuneet toivat esille omaa osaamistaan ja esittelivät kansainväliselle yhteisölle, mikä tekee juuri heistä ainutlaatuisen omassa urheiluympäristössään, kertoo Taylor.

Urheilun ja matkailun kehittämistyössä pitkään työskennellyt Taylor näkee, että kansainvälinen yhteistyöverkosto urheiluliiketoiminnan saralla voi olla tulevaisuudessa suuri koulutuksen vetovoimatekijä.

– Omien resurssien vahvistamisen lisäksi on tärkeää luoda myös vahva verkosto. Tämä mahdollistaa ajan hermolla olevan asiantuntijuuden sisällyttäminen opintoihin sekä samalla opettaa, miten maailmalla asioita ja haasteita voidaan ratkaista monin eri tavoin, kommentoi Taylor.

Sport Business Lapland -koulutuskokonaisuus laajenee tulevaisuudessa. ”Avaamme kaikille avoimen urheiluliiketoiminnan verkkokurssin elokuussa. Lisäksi englanninkielinen tutkintokoulutus ja suomenkielinen diplomikoulutus toteutuvat ensi vuonna 2023.”
Sport Business Lapland -koulutuskokonaisuus laajenee tulevaisuudessa. ”Avaamme kaikille avoimen urheiluliiketoiminnan verkkokurssin elokuussa. Lisäksi englanninkielinen tutkintokoulutus ja suomenkielinen diplomikoulutus toteutuvat ensi vuonna 2023.”

Työ urheiluliiketoiminnan koulutuksen parissa jatkuu

Sport Business Lapland -tiimi on luonut uuden urheiluliiketoiminnan verkkokurssin, joka avautuu elokuun aikana. Se soveltuu erityisesti urheilu- ja liiketoiminnan parissa opiskeleville ja työskenteleville tai muuten vain aiheesta kiinnostuneille.

– Kurssilla perehdytään liiketoimintaan liikunnan ja urheilun saralla ja käsitellään aiheeseen liittyviä teemoja. Verkkokurssilla pääsevät ääneen myös lappilaiset liikunta-alan yrittäjät. Jos tavoitteena on esimerkiksi kirkastaa omaa liikeideaa, voi verkkokurssista saada hyviä vinkkejä tähän. Osallistujat eivät saa kurssin päätyttyä opintopisteitä, mutta osallistumistodistuksen kyllä, esittelee tuntiopettaja, liikunnanohjaaja Kaisa Pyykkönen Lapin ammattikorkeakoulusta.

Syksyllä 2023 Lapin AMKissa käynnistyy myös englanninkielinen urheiluliiketoiminnan tutkintokoulutus, jonka haku alkaa tammikuussa 2023. Suomenkielinen diplomikoulutus starttaa puolestaan keväällä 2023. Kohderyhmänä ovat erityisesti urheilun parissa työskentelevät, jotka haluavat laajentaa ja syventää osaamistaan urheiluliiketoiminnan saralla.

– Vaikka kehittämisraha päättyy, töitä kyllä jatketaan uusien koulutusmuotojen parissa. Olemme saaneet luotua tärkeän pohjan urheiluliiketoiminnan kehittämiselle Sport Business Lapland -tiimin kanssa, Pyykkönen summaa hymyillen.

Sport Business Lapland

Lappilaisten koulutustoimijoiden, Lapin AMKin ja Santasport Lapin Urheiluopiston yhteistyössä kehittämä urheiluliiketoiminnan koulutuskokonaisuus.

Sport Business Lapland -koulutuksen opinnot jatkuvat elokuussa avoimella verkkokurssilla. Lisätietoja: www.sportbusinesslapland.fi

Lisätietoja:

Koulutus rakennetaan osana SportBusinessLapland-hanketta ajalla 1.11.2019–31.8.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (ESR) osarahoittamana.

Tavoitteena on vahvistaa urheiluliiketoiminnan osaamista ainutlaatuisessa toimintaympäristössä.

Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja osa toteuttajana toimii Santasport Lapin urheiluopisto.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Jenni Kemi, jenni.kemi@lapinamk.fi, 040 482 9434.

Osaamispäällikkö Tarja Tammia, tarja.tammia@lapinamk.fi, 040 721 3994

Lapin AMK - logot