PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Tanja Karpela koi­ri­neen etsi lii­to-ora­van merk­ke­jä Sot­ka­mos­sa – Met­sä­hal­li­tus aloit­taa met­sän­kä­sit­te­lyn alueel­la

Metsähallitus on aloittamassa metsänkäsittelyn Sotkamon Palovaarassa, jossa kokeiltiin viime kesänä uutta liito-oravien kartoitustapaa.

Entinen missi, kansanedustaja ja ministeri Tanja Karpela toimii nykyään koirankouluttajana. Purkissa on liito-oravan papanoita, joita käytetään inventointikoirien koulutukseen. Inventointikoirat etsivät esimerkiksi uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja.
Entinen missi, kansanedustaja ja ministeri Tanja Karpela toimii nykyään koirankouluttajana. Purkissa on liito-oravan papanoita, joita käytetään inventointikoirien koulutukseen. Inventointikoirat etsivät esimerkiksi uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja.

Metsähallitus on aloittamassa metsänkäsittelyn Sotkamossa Kainuussa, jossa kokeiltiin viime kesänä uutta liito-oravien kartoitustapaa.

Koirakouluttaja Tanja Karpela inventointikoirineen etsi liito-oravan merkkejä Sotkamon Palovaarassa. Ammattilaiskoirat haistavat liito-oravan papanat jopa karikkeen alta ja virtsajäljet puun rungoilta. Koirat pystyvät tekemään havaintoja liito-oravista vuodenaikoina, jolloin se on ihmiselle mahdotonta.